Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání pro školní rok 2023/2024 a stanovení jednotných kritérií pro všechny uchazeče v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024