Tento web pro svou činnost využívá souborů Cookies Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Tento web pro svou činnost využívá souborů Cookies Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
CALL US
+420 773 621 649
E-MAIL
sgasos@akademie-huspol.cz
LOCATION
Osvobození 699, Kunovice

Historie naší školy

Naše střední škola byla zřízena rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 11. 3. 1991 jako čtvrtá soukromá střední odborná škola v Československu. V roce 2007 jsme rozšířili studijní obory o jazykové gymnázium a v roce 2008 jsme získali právo státní jazykové zkoušky.

Od jiných středních škol se lišíme tím, že od počátku naší existence usilujeme nejen o vysokou úroveň odborných znalostí našich absolventů, ale také o rozvoj jejich osobnosti, etiky a hodnotové soustavy. K tomu se snažíme vytvořit motivující, kultivující prostředí, v němž studenti v průběhu studia pracují a žijí.

Pro naše studenty máme vyvinuté technologie, které vyhovují studentům denní formy studia, a jiné, které vyhovují studentům – pracujícím. Respektujeme, že mnozí studenti – pracující mají více let po skončení základní školy, nebo učiliště. Studenti u nás studují také v malých studijních skupinách, a tomu také odpovídají dobré výsledky jejich práce.

V roce 2019 jsme od Ministerstva školství získali akreditaci na naše školící středisko pro pedagogy. Máme zájem v něm realizovat vzdělávací programy pro učitele, vychovatele a asistenty s využitím mimořádně kvalitního sboru, který působil na vysoké škole EPI s.r.o. v programech DVPP a dále působí na Akademii HUSPOL s.r.o.

Od roku 2016 se specializujeme na vzdělávání pracujících a k tomu systematicky inovujeme vzdělávací programy i jejich technologie, které jsou propojené s činnostmi studentů na svém pracovišti.