100_3359Naše střední škola byla zřízena rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 11. 3. 1991 jako čtvrtá soukromá střední odborná škola v Československu. V roce 2007 jsme rozšířili studijní obory o jazykové gymnasium a v roce 2008 jsme získali právo státní jazykové zkoušky. Od jiných středních škol se lišíme tím, že od počátku naší existence usilujeme nejen o vysokou úroveň odborných znalostí našich absolventů, ale také o rozvoj jejich osobnosti, etiky a hodnotové soustavy. K tomu se snažíme vytvořit motivující, kultivující prostředí, v němž studenti v průběhu studia pracují a žijí. Pro naše studenty máme vyvinuté technologie, které vyhovují studentům denní formy studia, a jiné, které vyhovují studentům – pracujícím. Respektujeme, že mnozí studenti – pracující mají více let po skončení základní školy, nebo učiliště. Studenti u nás studují také v malých studijních skupinách, a tomu také odpovídají dobré výsledky jejich práce.

Na naší škole máte k dispozici tři učebny počítačů pro výuku programování, učebnu grafiky a videotechnologií, laboratoře elektroniky, hardware PC, počítačových sítí. Technologie máme elektronizované, takže student u nás ušetří značné náklady na studium. Veškeré studijní materiály jsou přístupné studentům prostřednictvím internetových technologií z domu, nebo ze svého pracoviště.

Pro pracující je výhodné, že studium probíhá o víkendech, takže nejsou závislí na pracovní době u svého zaměstnavatele. Naopak, profesně zaměřené studium podporuje kvalitu činností zaměstnavatele. U nás neriskujete, že ztratíte čas a peníze a státní maturitu neuděláte.

Na naší střední škole můžete složit státní jazykovou zkoušku.