Kurzy

Kurzy v září 2018 Vážení přátelé, pokud máte chuť změnit svoji dosavadní profesní dráhu, potom pro muže i ženy všech věkových kategorií nabízíme sérii kurzů, které umožní absolventům a absolventkám najít si dobře placenou práci. Máme zkušenosti s tím, jak do této profese začlenit ženy, které si dnes myslí, že práce s IT pro ně v žádném případě není. Ženy na mateřské dovolené, muži a ženy na pracovním úřadě si mohou vybudovat zcela novou, úspěšnou, dobře placenou kariéru. Mnoho našich abs...
Zobrazit více

Jarní tradice

Čtvrtek 26. dubna se nesl v duchu zvyků. Dopoledne zpestřilo žákům zkrácenou výuku tradiční poslední zvonění našich maturantů, které bylo letos doplněno o oslavu jarních tradic. Na programu bylo stavění máje a pálení čarodějnic. Všichni měli plné ruce práce. Naše šikovná děvčata zdobila májka a připravovala improvizovanou čarodějnici. Statní kluci zase kopali jámu na májku a zakládali oheň, jak na opékání špekáčků, tak i na závěrečné upálení naší čarodějnice. Dopoledne jsme si všichni moc užili....
Zobrazit více

Poslední zvonění

Ve čtvrtek 26. dubna nastal našim maturantům očekávaný poslední školní den, a jak už bývá zvykem, připravili si maturanti na tento den tradiční poslední zvonění. Rozloučili se tak tímto symbolickým aktem se střední školou a nyní už se mohou doma v poklidu připravovat na maturitu. Všem u zkoušky dospělosti přejeme mnoho úspěchů.
Zobrazit více

Písemná maturitní zkouška z jazyka českého

Ve středu dne 11. 4. 2018 se v celé republice konala písemná maturitní zkouška z jazyka českého. Studenti čtvrtých ročníku tak poprvé na vlastní kůži pocítili atmosféru maturitní zkoušky. Od 11 hodin se začali scházet ve školní budově, slavnostně oblečení, někteří sebevědomě, jiní s patřičnou dávkou nervozity. A ve 12 hodin vše vypuklo. Řádky záznamových archů se začaly plnit úvahami o „obyčejném životě“, vypravováními o pirátech, nebo jinými útvary, které mají prokázat slohové schopnosti na...
Zobrazit více

Výlet na lasergame

Středa před velikonočními prázdninami se nesla ve znamení virtuální reality. Naši žáci navštívili laser arenu v Uherském Hradišti. Hra je vtáhla natolik, že si ji někteří zopakovali dokonce vícekrát. Z dnešního dopoledne si všichni odnesli příjemný zážitek.
Zobrazit více

Školní kolo matematického Klokana

Dne 16. 3. 2018 se na naší škole konalo již tradiční školní kolo matematické olympiády Klokan. Žáci měli možnost ověřit si své matematické dovednosti při řešení netradičních úloh a srovnat je s dovednostmi svých spolužáků. Soutěžící byli podle věku rozděleni do dvou kategorií – Junior (1. – 2. ročník) a Student (3. – 4- ročník). Úspěšní řešitelé budou mít možnost postoupit do okresního kola stejnojmenné soutěže.
Zobrazit více

27. Výročí

11. března 2018 oslaví náš komplex dvacáté sedmé výročí svého založení. 25. března 1991 zahájila svoji činnost naše střední škola a vyšší odborná škola, z níž se vyvinula vysoká škola - EPI s.r.o. SOŠ byla spuštěna jako čtvrtá soukromá střední škola, VOŠ jako první soukromá vyšší odborná škola a EPI jako druhá soukromá vysoká škola v ČR a SR. VOŠ převzala náplň z Conestoga Colleges a Vancouver College, EPI od IT of Sligó. Naši střední školu k dnešnímu dni absolvovalo 1 716 maturantů.
Zobrazit více

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE – OKRESNÍ KOLO

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 se na SOŠ a Gymnáziu ve Starém Městě konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentoval student 2.A Richard Dubný. Soutěž se skládala z poslechu, konverzace na vylosované téma, řešení jazykových situací a popisu a srovnání obrázků. V silné konkurenci vítězů školních kol jsme se sice na stupních vítězů neumístili, ale Richard si odnesl cenné zkušenosti, které může využít například u maturitní zkoušky. Děkujeme mu za účast a těšíme se na ...
Zobrazit více

Stužkovací večírek

V pátek 9. 12. 2018 byli studenti čtvrtých ročníků oficiálně pasování za maturanty. U této příležitosti se sešli současní i bývalí vyučující našich maturantů. Pasování se slavnostně ujal zřizovatel SG a SOŠ Kunovice pan Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA., kterému při předávání maturitních stužek sekundovala ředitelka školy paní Prof. Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA. Všem maturantům gratulujeme k pasování a přejeme jim úspěšně zdolání maturitní zkoušky.
Zobrazit více

Konec pololetí

Dne 31. 1. 2018 proběhlo na naší škole tradiční předávání pololetního výpisu z vysvědčení. Někteří studenti obdrželi kromě výpisu také pochvalu třídního učitele, popř. ředitele školy. Všem žákům gratulujeme a do dalšího pololetí přejeme mnoho studijních úspěchů.
Zobrazit více