Před časem jsme informovali, že Ing. Jindřich Petrucha Ph.D. byl nominován na krajské ocenění za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Nyní můžeme s radostí oznámit, že je i jedním z šestnácti oceněných.

Oficiální předání se uskutečnilo ve středu 12. dubna, a to příznačně v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě za účasti představitelů kraje a města. Dr. Petrucha si spolu s ostatními oceněnými odnesl mimo osobního blahopřání a poděkování radní Zlínského kraje pro školství Zuzany Fišerové i sošku sovy, symbolické nositelky moudrosti, spolu s pamětním listem a medailí.  

Prestižní ocenění vyhlašuje kraj již od roku 2001 za úspěšnou a všeobecně uznávanou práci pedagogů i nepedagogických pracovníků a za jejich profesionální a osobnostní kvality. „Věřili jsme, že pan Petrucha bude mezi oceněnými. Jeho dlouholetá pedagogická činnost, odborná erudice a schopnost propojovat ve výuce teorii s praktickým využitím je důvodem, proč jsou jeho hodiny u studentů tak oblíbené. Také kolegové v pedagogickém sboru ho oceňují pro jeho vyrovnanost, příjemné vystupování a ochotu kdykoli pomoci.,“ uvedla Jana Kapalková, ředitelka školy. My již můžeme Dr. Petruchovi jen gratulovat a popřát i do dalších let mnoho úspěchů a radosti v další práci.