Tento web pro svou činnost využívá souborů Cookies Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Tento web pro svou činnost využívá souborů Cookies Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
CALL US
+420 773 621 649
E-MAIL
sgasos@akademie-huspol.cz
LOCATION
Osvobození 699, Kunovice

O nás

Historie naší školy

Naše střední škola byla zřízena rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 11. 3. 1991 jako čtvrtá soukromá střední odborná škola v Československu. V roce 2007 jsme rozšířili studijní obory o jazykové gymnázium a v roce 2008 jsme získali právo státní jazykové zkoušky...

Škola začala působit na staré škole na náměstí v Kunovicích

Vedení školy

  1. Našim společným úkolem je nejen vzdělávat, ale také vychovávat člověka pro období změn druhé a třetí dekády 21. století v oblasti osobnostní, sociální a profesní, pro digitální ekonomiku, období plné robotizace a internetu věci.
  2. Nechceme vzdělávat a vychovávat jen uživatele, ale především kreativního tvůrce a konstruktéra.
  3. Zavedeme vzdělávání pedagogů.
  4. Do všech vzdělávacích procesů začleníme e-learningové a kreativní a tvůrčí metody výuky a přípravu na celoživotní rozvoj člověka.
  5. Technologie budou postaveny pro individuální rozvoj každého jednotlivce.
  6. Prioritou bude informační a jazyková vybavenost absolventa.
  7. Vzdělávání je realizováno s plnou podporou IT.
  8. Učitelé a studenti tvoří jeden tým.
  9. Učit chceme to, co náš student na svém pracovišti a ve svém životě co nejdříve uplatní.

Naše škola vznikla v roce 1991 a od svého počátku má jako nejdůležitější strategický cíl vychovávat absolventy, kteří se v životě nejen dobře profesně uplatní, ale také budou umět prožít smysluplně a šťastně svůj život.

Strategickým cílem školy je vybudovat moderní vzdělávací technologie, včetně e-learningových a mobilních, které budou vyhovovat studentům denní i kombinované formy studia – pracujícím. Studium je profesně zaměřeno. Obsah začlenil znalosti potřebné pro nastupující dobu digitální ekonomiky, robotiky, internetu věcí, Smart City tak, aby se naši absolventi uplatnili jako znalostní, vysoce kvalifikovaní pracovníci – tvůrci těchto technologií a právníci, aby byli žádaní v podnicích proto, že budou schopní převést svůj podnik na globální digitalizovaný jednotný trh.

Digitální technologie a komunikační kanály se výrazně mění a jsou již nedílnou součástí životů našich studentů. Škola musí vybavit studenty potřebnými nástroji, tak, aby byli schopní celý život držet krok s tímto vývojem. Patří k tomu nejen technické know-how, ale i schopnost kriticky posuzovat digitální obsahy a správně je zařadit. Proto naše strategie  v sobě zahrnuje vše od rozvoje technických dovedností až k mediálnímu vzdělávání.

Dalším významným strategickým cílem je také systematický výběr učitelů, kteří na škole působí tak, aby byli svým studentům dobrým příkladem. Výuka již dnes probíhá v odborných předmětech na bázi společného hledání řešení praktických úloh společně učitele a studentů. A jazyk anglický potřebuje k tomu, aby se k informačním zdrojům dostal.  Student se učí za pomoci informačních zdrojů tvořit, nikoliv se biflovat nazpaměť.

Obsah studia je stanoven tak, aby studenti nejen dobře uspěli u státní maturity, ale aby si také vybudovali kompetence mezilidských vztahů a již v průběhu studia se zapojovali do organizace naší společnosti.

Za mimořádně důležitý cíl si škola klade posílit u studentů hodnotový systém, rozvinout odpovědnost za svůj život, své blízké, přátele a spolupracovníky.

Studium probíhá  v Kunovicích u Uherského Hradiště. Kombinované studium probíhá každý druhý víkend v měsíci. Pro většinu studentů to znamená, že nepotřebují od zaměstnavatele studijní volno.

Pokud má někdo směnný provoz a na termín výuky mu vychází směna, má k dispozici elektronické zápisy z výuky, aby mohl učivo co nejpohodlněji dostudovat.

U sídla školy je k dispozici velké parkoviště a ke kampusu je také autobusové spojení.

Ve výuce učitelé studentům vysvětlí základní učivo, aby mohli doma s pomocí elektronických studijních textů a podpory vyučujících samostatně studovat. Výuka je vedena tak, aby uspěli i naprostí začátečníci v matematice, nebo cizím jazyku. Pokud máte o studium zájem, nemusíte se ničeho obávat.

Vzdělávací proces je organizovaný tak, aby student uspěl u státní maturity.

Protože studijní skupiny jsou malé, studenti se navzájem dobře znají, a proto je i atmosféra pohodová. Studenti se do školy těší. Usilujeme o příjemné vztahy nejen mezi studenty, ale i mezi studenty a učiteli.