Při příštích maturitních zkouškách dojde k výrazné změně. Slohové práce z českého i cizího jazyka budou nově hodnotit školy. Systém státních maturitních zkoušek tím dozná výrazné modifikace. Na CERMATu zůstane již jen hodnocení didaktického testu. Písemná práce se stane součástí profilové části maturity. I naše…