Více jak 165 filmů z celkem 37 zemí světa. To je bilance letošního mezinárodního filmového festivalu A-FilmTeensFest pro děti a mládež.

Jednotlivé filmové snímky je přitom letos možné sledovat online. To je příležitost i pro naše studenty získat širší pohled na svět a jeho aktuální problémy. Nabídka je opravdu široká nejen co do počtu filmů. Rozličná jsou také témata. Organizátoři proto snímky rozdělili celkem do 25 bloků. Oživit výuku proto mohou snad v každém předmětu.