Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a stanovení jednotných kritérií pro všechny uchazeče