Odbornou a ústní části skončila letošní maturitní zkouška. V pátek, 18. května se naši studenti postavili před zkušební komisi, aby završili své studium.