Při příštích maturitních zkouškách dojde k výrazné změně. Slohové práce z českého i cizího jazyka budou nově hodnotit školy.

Systém státních maturitních zkoušek tím dozná výrazné modifikace. Na CERMATu zůstane již jen hodnocení didaktického testu. Písemná práce se stane součástí profilové části maturity.

I naše škola tuto možnost vnímá jako pozitivní. „Pokrok a úspěšnost žáka v jeno písemném projevu přeci jen dokáže škola posoudit lépe, než anonymní hodnotil,“ říká využující českého jazyka Mgr. Kamil Červinka. Podobného názoru jsou i pedagogové cizích jazyků. Je to správný a vlastně i očekávaný krok.