Dlouholetý člen pedagogického sboru SGaSOŠ byl v letošním roce navržen na cenu vyhlašovanou již tradičně Zlinským krajem.

Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2023 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace vyhlašuje kraj již od roku 2001. A jak sám v podkladech uvádí, je tato výzva určena „pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení za jejich úspěšnou a všeobecně uznávanou práci a za jejich profesionální a osobnostní kvality“.

Nominace Ing. Jindřicha Petruchy Ph.D. je proto pochopitelná. Vždyť jde o učitele, který za sebou má dlouholetou kariéru. Na naší škole působí již od roku 1991, tedy až neuvěřitelných třicet dva let. Za tuto dobu vychoval celé generace studentů a mnohé nadchnul pro svůj obor. Zapomenout přitom nemůžeme ani na jeho působení na vysoké škole.

Ve své praxi se specializuje se na výpočetní techniku, internetové technologie, databázové systémy a optimalizační metody s použitím neuronových sítí. A vzhledem ke své odborné erudici a bohaté pedagogické činnosti je schopen propojovat teoretickou výuku s praktickým využitím. To je také důvod, proč je oblíbený u studentů, stejně jako u svých kolegů v pedagogickém sboru. Ti navíc oceňují i jeho další vlastnosti, vyrovnanost, příjemné vystupování a ochotu kdykoliv pomoci. Jsme proto přesvědčeni, že právě on je více než vhodným kandidátem na toto ocenění.