Zřizovatel školy: Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, PhD., CSc., Dr.h.c., MBA

Zástupce zřizovatele a ředitelka školy: Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA

 

Zástupce ředitelky pro věci organizační: Ľubica Ševečková