Vedení školy

Zřizovatel školy:
Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, PhD., CSc., Dr.h.c., MBA

Zástupce zřizovatele a ředitelka školy:
Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
Telefon: +420 606 301 224
e-mail: hashesh@edukomplex.cz

Zástupce ředitelky pro věci organizační:
Ľubica Ševečková