Uplatnění absolventů

Uplatnění získaných znalostí v oboru vzdělání Ekonomika a podnikání, ŠVP Komerční právo v kombinované formě studia:

Absolventy tohoto studijního oboru můžete dnes nalézt na pozicích ekonom, jednatel, účetní, pracovník právního oddělení podniku, personálního oddělení, obchodního oddělení, pracovník sekretariátu ředitele, jeho vedoucí, personalista, prodejce, manažer v supermarketu, obchodní zástupce, pojišťovací agent, makléř, finanční referent, pracovník realitní agentury, atd. I přes přesycený pracovní trh má náš absolvent konkurenční výhodu v tom, že má nadprůměrné znalosti práva. Ty uplatní na každé profesní pozici. Pro lidi se životními zkušenostmi to je ideální studijní obor. Každý náš absolvent nakonec najde odpovídající pracovní pozici. Může také pokračovat v dálkové formě studia na vysoké škole.

Uplatnění získaných znalostí v oboru vzdělání Informační technologie, ŠVP Počítačové elektronické systémy v kombinované formě studia:

Je zcela jisté, že největší zájem z podniků a institucí je o pracovníky, kteří jsou schopni zabezpečit provoz IT systémů. Profesní zaměření, umožnilo našim absolventům pracovat jako programátor, operátor, správce počítačů v podniku, správce počítačové sítě, grafik  grafických studiích, jako OSVČ v podnicích atd.
Naši absolventi ve své kariéře skvěle propojují na učilištích získané odborné vzdělání (v oblasti strojírenství, elektrotechniky, obchodu, ale i zdravotnictví, stavebnictví, atd.), s novými poznatky, které získali studiem na naší škole. Jsou proto v praxi velice vyhledávaní.