Uplatnění získaných znalostí v oboru vzdělání Ekonomika a podnikání, ŠVP Komerční právo v kombinované formě studia:

Absolvent tohoto studijního oboru se může ucházet o pracovní zařazení jako ekonom, účetní, pracovník právního oddělení podniku, personálního oddělení, obchodního oddělení, pracovník sekretariátu ředitele, jeho vedoucí, prodejce, manažer v supermarketu, obchodní zástupce, pojišťovací agent, makléř, finanční referent, pracovník realitní agentury, atd. I přes přesycený pracovní trh má náš absolvent konkurenční výhodu v tom, že má nadprůměrné znalosti práva. Ty uplatní na každé profesní pozici. Pro lidi se životními zkušenostmi to je ideální studijní obor. Každý náš absolvent nakonec najde odpovídající pracovní pozici. Může také pokračovat v dálkové formě studia na vysoké škole.


Uplatnění získaných znalostí v oboru vzdělání Informační technologie, ŠVP Počítačové elektronické systémy v kombinované formě studia:

Je zcela jisté, že největší zájem z podniků a institucí je o pracovníky, kteří jsou schopni zabezpečit provoz IT systémů. V této oblasti je mnoho pracovních příležitostí, a přesto se lidé ze střední a starší generace a ženy této profese obávají. Zbytečně. Posluchač je postupně uváděn do problematiky a ve velké většině si svoji budoucí profesi zamiluje. V tomto duchu je také koncipován náš školní vzdělávací program. Je to profesní zaměření, které umožní absolventovi pracovat jako programátor, operátor, správce počítačů v podniku, správce počítačové sítě, grafik v grafických studiích, jako OSVČ v podnicích a pro veřejnost atd.
Pokud máte odborné vzdělání (v oblasti strojírenství, elektrotechniky, obchodu, ale i zdravotnictví, stavebnictví), propojení Vašich odborných znalostí s informatikou Vám dává nebývalé možnosti. Samozřejmě, že si může také dokončit vysokoškolské vzdělání a především studium na profesní vysoké škole je smysluplným cílem.


 Uplatnění získaných znalostí v oboru vzdělání Ekonomika a podnikání, ŠVP Komerční právo v denní formě studia:

Chlapci a dívky, kteří chtějí uplatnit svoji inteligenci, schopnost komunikace, spolupráce s lidmi, kteří mají rádi cizí jazyky a hledají možnost práce na odpovědných místech v českých i zahraničních firmách, mají šanci získat profesní kompetence potřebné pro výkon odpovědných pracovních pozic a vybudovat si vysoké právní vědomí, které je odliší od absolventů jiných škol. Absolvent tohoto studijního oboru se může ucházet o pracovní zařazení jako ekonom, účetní, pracovník právního oddělení podniku, personálního oddělení, obchodního oddělení, pracovník sekretariátu ředitele, jeho vedoucí, prodejce, manažer v supermarketu, obchodní zástupce, pojišťovací agent, makléř, finanční referent, pracovník realitní agentůry, atd. I přes přesycený pracovní trh má náš absolvent konkurenční výhodu v tom, že má nadprůměrné znalosti práva. Ty uplatní na každé profesní pozici. Pro mladé muže a mladé ženy to je vynikající start do života. Každý náš absolvent nakonec najde odpovídající pracovní pozici. Má možnost pokračovat v dálkové formě studia na vysoké škole.


Uplatnění získaných znalostí v oboru vzdělání Informační technologie, ŠVP Počítačové elektronické systémy v denní formě studia:

Když se žák ZŠ rozhoduje, jakou profesi si zvolí, významně zvažuje, jaké má která profese uplatnění. Má si vybudovat rodinu a tak bude potřebovat práci, která je dobře ohodnocená. Mimořádnou šanci mají chlapci a dívky, kteří se rozhodnou studovat obor vzdělání počítačové elektronické systémy. Je zcela jisté, že největší zájem z podniků a institucí je o pracovníky, kteří jsou schopni zabezpečit provoz IT systémů. Přesto se této profese mnozí chlapci a dívky obávají. Zbytečně. U nás je žák postupně uváděn do problematiky a ve velké většině si svoji budoucí profesi zamiluje. V tomto duchu je také koncipován náš školní vzdělávací program. Je to profesní zaměření, které umožní absolventovi pracovat jako programátor, operátor, správce počítačů v podniku, správce počítačové sítě, grafik v grafických studiích, jako osoby výdělečně činné v podnicích a pro veřejnost atd. Pozice IT pracovníka je velmi lákavá i pro ženy. Protože jsou pečlivé, jsou neocenitelné jako grafičky, programátorky, správkyně sítí. Naši absolventi podnikají většinou již v průběhu studia, vydělávají si peníze na život, aby nebyli závislí na rodičích a po skončení studia si dokončují vysokoškolské vzdělání.