soutezni den 1Školský vzdělávací program je k nahlédnutí u ředitelky školy.