Informace o studiu pro střední a starší generaci

Vážení přátelé,

všude kolem sebe slyšíte, že chybí lidé. To vyvolává dojem, že není potřeba si zvyšovat  kvalifikaci. „Proč, když mně dnes podniky utrhnou ruce, jak se o mně přetahují“. Rozumný člověk k tomuto a) řekne to pověstné b):

Podniky se přetahují buď o lidi s malou kvalifikací do provozů, kde je třeba manuální sílu, nebo naopak hledají vysoce kvalifikovanou sílu. A především – současný dobrý stav ekonomiky vede podniky k extenzivnímu rozvoji.

Co ale bude, až se stav ekonomiky zhorší?

První, koho recese ekonomiky postihne, budou málo kvalifikovaní lidé. Vysoce kvalifikovaní pracovníci mají práci zajištěnou i v budoucnosti a za každé situace.

Manuální pracovníci s nízkou kvalifikací budou rychle z provozů uvolňováni, jakmile  se začnou ve větším rozsahu nasazovat roboty a automatizace. A ta doba nezadržitelně přichází.

Pokud tedy nebudete mít velice solidní kvalifikaci, za pět, sedm let budete jen velice těžko hledat práci.

Rozumní lidí nečekají, až zavelí vláda a co nejrychleji si vzdělání doplní. Samozřejmě vzdělání kvalitní. Tak aby byli tvořiví a aby byli schopni vyhovět požadavkům na práci s novými technologiemi.

A právě na tyto oblasti se naše střední škola nyní důsledně orientuje. I když maturita bude na solidní místa minimálním požadavkem, brzy se vrátí do našeho života i požadavek druhý, že totiž schopnosti pracovníka musí odpovídat příslibu maturitního vzdělání. Jen papír již nebude stačit.

Dnes se často setkáváme se situací, kdy se moudří lidé střední i starší generace obávají, že již na zvyšování své ceny na trhu práce nemají šanci.

Je  pravda, že čím je člověk starší, tím je více ohrožený ve své pracovní pozici. Je tomu tak i přes to, že má neskonale vyšší životní zkušenosti a v kritických situacích je uvážlivější. Znevýhodnění těchto lidí, kteří mají pro podnik nesmírnou cenu, je způsobeno tím, že oproti mladým lidem často hůře využívají nově nastupující informační systémy a že jsou často handicapováni neznalostí cizích jazyků. Přitom ve své profesi jsou tito lidé velice zkušení a nenahraditelní pro své životní i profesní zkušenosti.

Tito moudří lidé se často bojí dokončit si středoškolské  vzdělání a doplnit si kompetence práce s informačními systémy. Bojí se matematiky, bojí se cizích jazyků. Naše zkušenosti ale ukazují, že když je výuka přizpůsobená tomu, čím uchazeč při nástupu ke studiu právě disponuje, lze mu postavit pro něj na míru ušitý studijní program. Informatiku potřebnou pro rozvoj své profese zvládne a za tři roky studia se naučit cizí jazyk tak, aby se domluvil se svými zahraničními kolegy ve své profesi. Všichni studenti v průběhu studia najdou nové přátele a získají potřebnou sebedůvěru.

Také organizaci studia Vám přizpůsobíme Vašim možnostem.  Instalací našich technologií jsme dosáhli minimální neúspěšnost posluchačů. A co je hlavní, o naše absolventy je ze strany zaměstnavatelů zájem, protože jsou velice kvalitní.

Není výjimkou, že u nás studují lidé 50+ a že patří mezi velice úspěšné.

Pokud se Vám tento systém líbí, srdečně Vás do našeho týmu zveme.