Školné

Zápisné činí 200,- Kč, školné u všech studijních oborů činí 1 700.- Kč měsíčně po dobu 12 měsíců v roce.  Bližší informace dostanou uchazeči o studium.