V čem je naše škola specifická pro pracující?

V našich studijních oborech mohou studovat uchazeči, kteří mají za sebou alespoň dva roky studia na střední škole. Jsou to tehdy lidé z praxe, zkušení, kterým je jasné, co od studia očekávají. Samozřejmě že prioritním cílem je získání maturity. K tomu máme vybudované technologie pro pečlivou přípravu z českého jazyka a anglického jazyka.

Studium je tříleté a tak je dost času na to, aby každý náš student u státní maturity uspěl.

Druhým cílem studia je rozšířit si profesní znalosti. Tady dáváme studentům dostatečný prostor pro to, aby si studium přizpůsobili své profesi a svým zájmům. Vycházíme z toho, že o to, co studujete, musíte mít opravdový zájem. Co člověka nebaví, tam nemůže dosáhnout žádných úspěchů.

Protože jsme malá škola, má prakticky každý student individuální péči a když je nějaký problém, okamžitě se řeší.

A to, co je pro nás nejcennější: na škole panuje příjemná, přátelská atmosféra mezi studenty, mezi učiteli i mezi učiteli a studenty. Takové prostředí motivuje.

Každý náš student si může být jistý, že nikdy nezůstane ve svém studiu sám a bez pomoci, když se mu něco nedaří.

Líbí se Vám tento systém? Potom se ke studiu k nám přihlašte.