Robototechnika

Vhodné pro ženy i muže

Uplatnění:

 • dron-1Robotik 
 • Specialista automatizace
 • Obchodní zástupci
 • Elektromechanik svařovacích robotů
 • Technolog – robotik
 • Konstruktér
 • Testovací inženýr
 • Procesní inženýr
 • Prodavač, specialista prodeje
 • Projektový specialista automatizace
 • Technik automatizace
 • Specialista řídících systémů, atd.

Popis studijního oboru:

robot-1Absolvent získá znalosti a  dovednosti potřebné pro práci v oblasti aplikace robotů v průmyslových provozech, mobilních robotů, digitální ekonomiky a  internetu věcí. Absolventi tohoto vysoce profesně zaměřeného studia jsou připraveni pracovat jak ve výrobních provozech, tak i v provozech servisních a obchodních útvarů a v oblasti sítí, software a hardware internetu věcí. Získají kompetence v oblasti sběru dat z výrobních systémů, virtualizace programování, vedení servisu robotů a hardware internetu věcí,  aplikace jednoúčelových strojů a jejich programování, servisu a  vedení robotizovaných pracovišť, aplikace dronů v průmyslové a obchodní praxi.

Budou schopni používat jazyk anglický ve své profesi.

Studijní obor je vhodný pro pracující, kteří mají zájem pracovat v nejperspektivnějším odvětví z hlediska čtvrté průmyslové revoluce,  digitální ekonomiky a internetu věcí. Nabízí vynikající budoucnost mužům a ženám.

Nikdy nebudete mít nouzi o nabídky zaměstnání.

Obsah studia:

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Úvod do informatiky
 • Programování
 • Ekonomika a digitální ekonomika
 • Tvorba statických webových stránek
 • Učební praxe

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Úvod do informatiky
 • Programování
 • Technické vybavení počítačů
 • Ekonomika a digitální ekonomika
 • Učební praxe

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Úvod do informatiky
 • Programování
 • Počítačové sítě
 • Operační systémy
 • Zpracování zvuku a videotechnologie
 • Elektrické stroje, přístroje a snímače
 • Učební praxe
 • Odborná praxe

 

Povinně volitelné předměty:

 • Seminář z českého jazyka a literatury
 • Seminář z občanské nauky
 • Konverzace v anglickém jazyce

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Tvorba dynamických webových stránek
 • Objektové programování
 • Grafika v 3D
 • Roboty a umělá inteligence
 • Robotika I
 • Učební praxe
 • Odborná praxe

 

Povinně volitelné předměty:

 • Seminář z českého jazyka a literatury
 • Seminář z občanské nauky
 • Konverzace v anglickém jazyce

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Tvorba dynamických webových stránek
 • Grafika v 3D
 • Automatizace
 • Robotika II
 • Odborná praxe

Pokud chcete být v životě úspěšný, neváhejte a právě nyní se ke studiu přihlaste.

Poraďte se a určitě najdete odvahu začít studovat.

Překonejte sami sebe!