Řízení lidských zdrojů

Tento obor, prioritně zaměřený na personální činnosti podniku a institucí veřejné správy, je mimořádně vhodný pro muže i ženy. Zvláště ženy pro svoji pracovitost a jejich specifika osobnosti jsou na pozicích manažera lidských zdrojů a personalisty velice vyhledávané.

 

Uplatnění:

 • Personalista/ka
 • Referent/ka personálního oddělení
 • Manažer lidských zdrojů
 • Mistr, vedoucí provozu
 • Pracovnice / pracovník sekretariátu
 • Pracovník veřejné správy
 • Pracovník ekonomického oddělení
 • Pracovník obchodního oddělení atd.
rlz-1

Popis studijního oboru:

rlz-1Absolventi nastupují jako asistenti manažera, pracovníci sekretariátu a později jako vedoucí sekretariátu ředitele.

Pokud nastoupí absolvent/absolventka  do personálního útvaru, je připraven vést nábor pracovníků do firmy,  přijímat nové pracovní sily, plánovat jejich počet a také kvalitu. Je připraven na činnosti monitorování trhu práce, přípravu a propagaci přijímacích řízení, vedení personální evidence firmy a zajišťování školení a další vzdělávání zaměstnanců. Má kompetence pomáhat manažerům motivovat zaměstnance, spravovat hodnotící systémy a benefity a vyřizovat případné požadavky zaměstnanců.

Absolvent/absolventka může nastoupit do všech podnikových útvarů – především ekonomických, obchodních, správy podnikové dokumentace atd.

Toto studium je vhodné především pro lidi s výbornými komunikačními a organizačními schopnostmi, pro lidi empatické, časově flexibilní a pečlivé, zejména se smyslem pro detail.  Po jeho absolvování Vás ale čeká krásná práce s lidmi, pro něž se můžete stát rádci i pomocníky.

Po absolvování studia je absolvent/absolventa připraven zabezpečit v podniku následující agendy:

 • Plánování a vedení personální práce v organizaci.
 • Vedení podnikové evidence.
 • Zajišťovat ochranu osobních údajů.
 • Tvorba vnitřních předpisů a pracovně právních dokumentů organizace.
 • Zajišťování náborů, přijímání a propouštění zaměstnanců.
 • Vyřizování pracovně právních záležitostí ohledně vzniku, průběhu a ukončení pracovních poměrů.
 • Vedení personální evidence a souvisejících smluvních vztahů.
 • Spolupráce na nastavení a vedení systému hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců.
 • Spolupráce při analýze vzdělávacích potřeb a zajišťování rozvoje a vzdělávání zaměstnanců.
 • Spolupráce s vedoucími jednotlivých oddělení v oblasti personální práce.
 • Reporting vedení organizace.
 • Vedení mzdové a účetní agendy.
 • Vedení agendy v pozici asistenta manažera.

Výsledným produktem personalisty je stabilní fungující firma s růstovým potenciálem. Fungující stabilní firmu tvoří obchodní nápad, vize, správně zvolený obchodní plán a v neposlední řadě také spokojení zaměstnanci. Personalista by měl tedy vědět co se ve firmě, ale i kolem ní děje a umět tyto procesy pozitivně ovlivňovat.  Musí znát konkurenci, musí umět sebe i společnost správně prodat. Musí být tak trochu psycholog, kouč, ale zároveň obchodník a politik s tvrdými lokty. Musí vědět kdy a jakou součást své osobnosti použít.

Má-li firma personalistu, jehož přirozeností je optimismus a dobrá nálada, kterou umí nakazit ostatní, který umí lidi kolem sebe povzbudit a nabudit do další práce a umí jim vysvětlit, proč je skvělé, že právě oni pracují pro tu danou společnost a že nikde jinde by si jich víc už stejně nevážili, má malý poklad a ví, že když přijde nějaká krize (a ta klidně přijít může), se svým personalistou to překoná a stane se tak o to silnější a pro trh (nejen pracovní) zajímavější. A takové absolventy chceme vychovávat.

Obsah studia:

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Úvod do informatiky
 • Ekonomika  a digitální ekonomika  
 • Komunikace
 • Právo I.
 • Management
 • Písemná a elektronická komunikace

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Úvod do informatiky
 • Ekonomika  a digitální ekonomika
 • Právo  II.

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Úvod do informatiky
 • Ekonomika a digitální ekonomika
 • Řízení lidských zdrojů a personalistika
 • Právo III.
 • Odborná praxe

 

Povinně volitelné předměty:

 • Seminář z českého jazyka a literatury
 • Seminář z matematiky
 • Konverzace v anglickém jazyce

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Dějepis (první pololetí)
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Právo IV.
 • Podniková kultura a organizační chování (první pololetí)
 • Leadership a niterný leadership (druhé pololetí)
 • Vývojové tendence v řízení lidských zdrojů (druhé pololetí)
 • Pozitivní leader (první pololetí)
 • Odborná praxe

 

Povinně volitelné předměty: (první pololetí)

 • Seminář z českého jazyka a literatury
 • Seminář z matematiky
 • Konverzace v anglickém jazyce

Pokud chcete být v životě úspěšný, neváhejte a právě nyní se ke studiu přihlaste.

Poraďte se a určitě najdete odvahu začít studovat.

Překonejte sami sebe!