Proč k nám přichází studovat pracující?

proc_studovatPracující k nám přichází s vytříbeným názorem ve třech skupinách:

Ta první je na své pracovní pozici spokojená a studiem si chce upevnit postavení a naučit se aplikovat do své práce digitální technologie tak, aby stačili vývoji v oboru. Tito uchazeči vědí přesně, co od studia očekávají.

Druhá skupina studentů je se svojí prací spokojená, ale má pocit, že má mnohem větší ambice. A k tomu potřebuje na sobě zapracovat a najít lidi, kteří mu pomohou. Mnoho těchto studentů již v průběhu studia postoupí na vyšší pracovní pozici. Někteří si v rámci studia připraví projekty na konkurzy, kterých se také zúčastní a většinou uspějí. I jim je jasné, co od studia očekávají.

A třetí skupinou jsou lidé, kteří již v životě hodně dosáhli. Vybudovali firmu, mají v podniku postavení, které je opravňuje k pocitu spokojenosti. A přece si tito lidé stanovili další, vysokou metu. Často to jsou lidé středního věku a starší generace, kteří předávají svoji firmu následníkům a oni si chtějí udržet životní svěžest.

Naše zkušenosti ukazují, že u lidí, kteří pracují a studují, se studium stává jejich seberealizací. Stává se jejich významným životním cílem. A proto je jejich studium velice efektivní.

V každém případě lze nakonec konstatovat:

Studovat se vždy vyplatí !