Strategie školy

Naše škola vznikla v roce 1991 a od svého počátku má jako nejdůležitější strategický cíl vychovávat absolventy, kteří se v životě nejen dobře profesně uplatní, ale také budou umět prožít smysluplně a šťastně svůj život.

Strategickým cílem školy je vybudovat moderní vzdělávací technologie, včetně e-learningových a mobilních, které budou vyhovovat studentům denní i kombinované formy studia – pracujícím. Studium je profesně zaměřeno. Obsah studia od příštího školního roku začlení znalosti potřebné pro nastupující dobu digitální ekonomiky, robotiky, internetu věcí, Smart City tak, aby se naši absolventi uplatnili jako znalostní, vysoce kvalifikovaní pracovníci – tvůrci těchto technologií a právníci, aby byli žádaní v podnicích proto, že budou schopní převést svůj podnik na globální digitalizovaný jednotný trh.

Proto je výuka teorie v odborných učebnách práva a IT laboratořích a dílnách a její nedílnou součástí bude rozvoj tvořivosti a kreativity u studentů.

Dalším významným strategickým cílem je také systematický rozvoj učitelů, kteří na škole působí tak, aby byli svým studentům dobrým příkladem. Výuka již dnes probíhá v odborných předmětech na bázi společného hledání řešení praktických úloh společně učitele a studentů. Obsah studia je stanoven tak, aby studenti nejen dobře uspěli u státní maturity, ale aby si také vybudovali kompetence mezilidských vztahů a již v průběhu studia se zapojovali do organizace naší společnosti.

Za mimořádně důležitý cíl si škola klade posílit u studentů hodnotový systém, rozvinout odpovědnost za svůj život, své blízké, přátele a spolupracovníky.