Pracovník personálního útvaru

Vhodné pro ženy i muže.

Absolvent tohoto studijního oboru je připraven pracovat na všech pracovních pozicích, jejichž cílem je organizovat pracovníky a procesy. K tomu je vybaven znalostmi všeobecně vzdělávacích vědních oborů i profesními znalostmi a kompetencemi. Absolvent tohoto studijního oboru může v podnikové praxi výrobních podniků zastávat pracovní pozice ekonoma, účetní, finančního referenta, referenta marketingu, obchodního zástupce, pracovníka banky a pojišťovacích institucí. Součástí rozvoje komunikačních kompetencí je také schopnost používat nejméně dva cizí jazyky. Je schopen organizovat kompletní zajištění péče o zaměstnance, včetně náboru, pohovorů se zaměstnanci a správou personální agendy, pracovat jako kontaktní osoba pro vedoucí oddělení, úřady, zaměstnance a personální agentury, zajišťovat rozvoj stávajících procesů a zaměstnanců, s cílem získat a udržet zaměstnance, organizovat talentmanagement a pravidelné zjišťování potřeby vzdělávání a školení pracovníků,  včetně realizace.

Také znalosti z vedení administrativy, včetně práce s dokumenty, jejich archivace a skartace, jsou součástí profilu absolventa. Získá potřebné znalosti práva tak, aby mohl uplatňovat na svém pracovišti právo ČR a EU.

Absolvent si vytvoří znalosti všeobecně vzdělávacích předmětů v takovém rozsahu, aby uspěl u státní maturity. Ve svém vzdělávání může absolvent pokračovat ve studiu na vysoké škole. Má kompetence pro další vzdělávání v rámci svého celoživotního vzdělávání.

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Jazyk anglický
Dějepis
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Matematika
Písemná a elektronická komunikace
Tělesná výchova
Komunikace a základy společenského chování
Ekonomika a digitální ekonomika
Management a marketing
Právo
Management a etika
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Jazyk anglický
Jazyk ruský
Dějepis
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Matematika
Písemná a elektronická komunikace
Digitální ekonomika a digitální gramotnost
Tělesná výchova
Komunikace a základy společenského chování
Ekonomika a digitální ekonomika
Management a marketing
Právo
Management a etika
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Jazyk anglický
Jazyk ruský
Občanská nauka
Matematika
Digitální ekonomika a digitální gramotnost
Tělesná výchova
Komunikace a základy společenského chování
Administrativní management
Právo
Řízení lidských zdrojů a personalistika

Povinně volitelné předměty
Cvičení z matematiky
Seminář z občanské nauky
Konverzace v anglickém jazyce
Vedoucí provozu
Bezpečnost dat
Digitální gramotnost a digitální technologie
Internetový marketing
Prezentační technologie

Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Jazyk anglický
Jazyk ruský
Občanská nauka
Matematika
Digitální ekonomika a digitální gramotnost
Tělesná výchova
Komunikace a základy společenského chování
Administrativní management
Řízení lidských zdrojů a personalistika

Povinně volitelné předměty
Cvičení z matematiky
Seminář z občanské nauky
Konverzace v anglickém jazyce
Vedoucí provozu
Bezpečnost dat
Digitální gramotnost a digitální technologie
Internetový marketing
Prezentační technologie