Podniková ekonomika

Vhodné pro ženy i muže

Chcete se stát uznávaným specialistou pro všechny ekonomické a obchodní útvary? Chcete se stát ekonomickým manažerem? Chcete se stát kvalitním účetním a daňovým specialistou? Nebojíte se počítačů? Potom Vás zveme ke studiu studijního oboru Podniková ekonomika, protože jsme přesvědčení, že Vás pracovní pozice v ekonomicko – účetních agendách uspokojí.

Uplatnění:

 • Odborný ekonom
 • Účetní
 • Mzdová účetní
 • Asistent manažera.
 • Pracovník nákupu, distribuce.
 • Jednatel  společnosti
 • Referent obchodního oddělení
 • Obchodní zástupci.
 • Pracovník veřejné správy
 • Bankovní poradce/poradkyně
 • Prodejce finančních produktů
 • Osobní bankéř
 • Asistentka auditora, atd.
pe-1

Popis studijního oboru:

pod-eko-1

Chcete pracovat v administrativě? Pokud již v administrativě pracujete, baví Vás tato práce? Chcete řídit malý ekonomický tým? Pracujete rád(a) s čísly? Jste pečlivý(á), zodpovědný(á), chcete  získat schopnost vést účetnictví, daně, chcete pracovat s  účetním programem? Máte příjemné vystupování, a jste  pohodový(á) parťák? Pokud ano, potom jste to právě Vy, kdo by měl získat kvalifikaci a pracovní pozici v oblasti zabezpečení ekonomických agend podniků. Potom to jste Vy, kdo bude neocenitelným přínosem pro každý pracovní kolektiv.

Co může být  Vaše  náplň práce?   Vybrali jsme jen několik pracovních činností, z nichž některé budete vykonávat:

 • Pokladna – evidence hotovostních dokladů v účetním programu a jejich archivace, platby kartou
 • Příjem faktur a jejich další zpracování – příprava pro odsouhlasení ředitelem a následnou fakturaci
 • Archivace dokumentů
 • Správa objednávek – vystavení, kontrola správnosti a jejich správná archivace.
 • Příprava podkladů pro oddělení staveb
 • Asistent/ka ředitele ekonomického úseku
 • Správce pošty
 • Statistiky a kontrolní činnost oddělení dispečinku a ekonomiky
 • Běžná a obchodní korespondence a komunikace s dodavateli a odběrateli
 • Sledování toku obchodního zboží od/k odběratelům/dodavatelům
 • Evidence přijatých dokladů a jejich následné odeslání externí účetní
 • spolupráce s externí účetní
 • vystavování faktur, zálohových faktur, daňových dokladů
 • obsluha účetního programu Pohoda
 • podpora personální agendy
 • kontrola řádného zapisování knihy jízd
 • plnění dalších úkolů dle pokynů nadřízeného nebo nadřízených
 • Vedení účetnictví, vedení daní. – vedení účetních knih, deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu. Samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví, například majetku, pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů (k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům) a zúčtování daní a dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků. Sledování a evidování pohybu (finančních operací) a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a v hotovosti, kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění oprav v účetních dokladech atd.

Našel/našla jste se v této nabídce? Potom neváhejte a čtěte dál.

Pokud máte již pracovní zkušenosti, můžete se ucházet o pracovní pozici ekonomický manažer. Nabídek je plný internet. Pozice ekonomický manažer společnosti vyžaduje asertivní a organizačně schopnou osobnost, znalost účetnictví a daňové problematiky, aktivní uživatelská znalost MS Office, analytické a realizační schopnosti, odpovědný a důsledný přístup, schopnost vedení spolupracovníků a podřízených, výborné komunikační a přesvědčovací schopnosti, odolnost vůči stresu, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost.

Toto všechno si v průběhu studia vybudujete.

Obsah studia:

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Úvod do informatiky
 • Komunikace
 • Právo I.
 • Ekonomika a digitální ekonomika
 • Management
 • Písemná a elektronická komunikace

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Úvod do informatiky
 • Účetnictví
 • Ekonomika  a digitální ekonomika
 • Daně
 • Právo  II.

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Úvod do informatiky
 • Ekonomika a digitální ekonomika
 • Účetnictví
 • Daně
 • Právo III.
 • Odborná praxe

 

Povinně volitelné předměty:

 • Seminář z českého jazyka a literatury
 • Seminář z matematiky
 • Konverzace v anglickém jazyce

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Dějepis (první pololetí)
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Účetnictví
 • Právo IV.
 • Daně
 • Krizové řízení podniku
 • Strategické řízení firmy (první pololetí)
 • Odborná praxe

 

Povinně volitelné předměty: (první pololetí)

 • Seminář z českého jazyka a literatury
 • Seminář z matematiky
 • Konverzace v anglickém jazyce

Pokud chcete být v životě úspěšný, neváhejte a právě nyní se ke studiu přihlaste.

Poraďte se a určitě najdete odvahu začít studovat.

Překonejte sami sebe!