Počítačová grafika

Vhodné pro ženy i muže

Uplatnění:

Jako OSVČ pracují absolventi v oblasti návrhů webů pro podniky a podnikatele.

 • Programátor webových stránek
 • Grafik/Grafička
 • Specialista marketingové komunikace
 • Grafik pro e-shop
 • Programátor PHP
 • Online marketér
 • Pracovník fotoateliéru
 • Fotograf
 • Redaktor podnikového časopisu atd.
pg-1

Popis studijního oboru:

grafik_dalkove

Tento studijní obor je mimořádně vhodný pro muže i ženy. Absolvent/absolventka tohoto studijního oboru je připraven pracovat jako specialista v grafických studiích, útvarech marketingu, podnikových projekčních útvarech, v oblasti odborné činnosti propagační tvorby.

Absolvent v praxi disponuje následujícími kompetencemi:

 • Je připraven vytvářet statický i dynamický web. 
 • Umí navrhovat a vytvářet propagační materiály v profesionální kvalitě, umí zpracovávat umělecký text.
 • Získá dovednost práce s přípravou fotografií pro grafické podklady, získá povědomost o tvorbě poutavé reklamy a podílu grafika na její úspěšnosti.
 • Naučí se mnoha účinným trikům z grafické praxe jako je na např. úprava fotografie, maskování složitých objektů a jejich správné umístění na scénu.
 • Umí připravovat podklady pro tisk a import. Naučí se poznat rozdíl mezi geometrickým a optickým středem.
 • Naučí se zvolit správný typ písma a jeho řez a jak správně typ písma využit pro účinnou reklamu a prezentaci.
 • Je přepravený konstruovat e-schop a udržovat jeho nabídku, systém a grafiku.
 • Může pracovat ve fotoateliérech, zpracovávat pro podniky video programy, realizovat propagační materiály firmám, dokumentaci na veletrhy a prodejní kampaně atd.

 

Jde tedy o široký rozsah příležitostí, v nichž naši absolventi naleznou svoji životní šanci.

Obsah studia:

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Úvod do informatiky
 • Programování
 • Ekonomika  a digitální ekonomika
 • Základy fotografování
 • Tvorba statických webových stránek
 • Učební praxe

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Úvod do informatiky
 • Programování
 • Ekonomika  a digitální ekonomika
 • Technické vybavení počítačů
 • Učební praxe

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Úvod do informatiky
 • Programování
 • Internetový marketing
 • Zpracování zvuku a videotechnologie
 • Počítačové sítě
 • Operační systémy
 • Učební praxe
 • Odborná praxe

 

Povinně volitelné předměty:

 • Seminář z českého jazyka a literatury
 • Seminář z občanské nauky
 • Konverzace v anglickém jazyce

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Grafika v 3D
 • Objektové programování
 • Tvorba propagačního materiálu pro instituce
 • Tvorba dynamických webových stránek
 • Odborná praxe

 

Povinně volitelné předměty:

 • Seminář z českého jazyka a literatury
 • Seminář z občanské nauky
 • Konverzace v anglickém jazyce

Pokud chcete být v životě úspěšný, neváhejte a právě nyní se ke studiu přihlaste.

Poraďte se a určitě najdete odvahu začít studovat.

Překonejte sami sebe!