Počítačové elektronické systémy

Vhodné pro ženy i muže.

Vážení přátelé,

Žijete v době rychlého přechodu do čtvrté průmyslové revoluce a nástupu internetu věcí a Smart City. Do desíti let roboty a automatizační prvky nahradí dělníky v podnicích, v dopravě, ve všech odvětvích hospodářství. Digitální technologie a internet věcí změní požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu. To, co stačilo dnes, brzy již stačit nebude. Lidé, kteří nebudou vládnout digitálními kompetencemi, cizími jazyky, IT a hlavně nebudou tvořiví, budou jen těžce hledat zaměstnání. Tento stav se plně rozvine do desíti let. Jestli budete čtyři roky na střední škole, potom se po jejím ukončení ocitnete uprostřed tohoto grandiózního přerodu. Určitě nechcete, abyste za deset let přemýšlel, jak se rekvalifikovat, abyste našel dobou pracovní pozici.

V době, kdy budete mít nejvíce sil, bude poptávka a nabídka dobře placených míst zaměřena na pracovníky, kteří mají vynikající kompetence v oblasti IT. Vyhledáváni budou muži i ženy těchto profesí. Emancipace žen v této oblasti již začíná.
Mohou pracovat z domu, a bude o ně zájem i po mateřské dovolené, což se u většiny profesí nedá předpokládat.

Pro ženy je také zajímavá nabídka profese správce dokumentace software a hardware a správce internetových technologií (www, kampaně, atd.).

Zajímavá je studie, která ukazuje, které pracovní pozice zaniknou v dohledné době. Článek o této studii naleznete zde!

A pokud tedy pracujete v oboru, který nemá příliš velkou budoucnost, neváhejte a změňte svoji cenu na trhu práce! 

Podlle zájmu se můžete specializovat na následující oblasti:

Správci sítí

 

12394836_s

 

Absolventi a absolventky pracují v podnicích jako správci serverů, podnikových počítačových sítí, udržují počítače, tiskárny a další periferní zařízení. V průběhu studia získáte dostatečné praktické dovednosti, abyste se mohli plně zapojit do správy a údržby IT techniky v kterémkoliv podniku. Postupně se seznámíte se současnými moderními technologiemi i vývojovými trendy. Obor je velice vhodný pro muže i ženy.

 

Programátoři

Obor je velice vhodný pro muže i ženy. Absolventi pracují jako programátoři a vývojáři 6930235_srůznorodých aplikací. Během studia úzce spolupracují s profesionály a podílí se na tvorbě informačních systémů. Vyvíjí také software v podnicích. V průběhu studia zvládnou programovací jazyky: C, C++, JAVA, PHP, dále pak HTML, CSS či JavaScript. Tyto technologie jsou standardem na celém světě, takže mnozí naši absolventi odchází za atraktivní prací do zahraničí.

Grafici

46934809_sAbsolventi a absolventky této studijní specializace pracují v reklamních studiích či u tiskařských firem. Živí se jako tvůrci webových stránek jak pro soukromou, tak firemní sféru. Studijní obor je mimořádně vhodný i pro ženy, protože v něm mohou využít svůj smysl pro estetiku, intuici a kreativitu. Tyto pracovní pozice je mnohdy možno provozovat i z domácího prostředí, což je velká výhoda v době, kdy jsou např. na mateřské dovolené. Absolvent této specializace zvládne projektování webů, aplikaci video-konferenčních technologií. Využití internetových technologií v oblasti marketingu a propagačních kampaní. Získají kompetence v oblasti pořizování fotografií, grafické úpravy a závěrečného zpracování projektů s foto-video tématikou.

Elektronici

Absolventi této specializace jsou schopni udržovat zvukařskou techniku v konferenčních sálech. Ozvučovat produkce kulturních a sportovních akcí, udržovat průmyslovou elektroniku v podnicích, pracovat jako opraváři elektronických zařízení v oblasti analogové a digitální technologie.

Obsah studia:

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Tělesná výchova
 • Programování
 • Aplikovaný software
 • Technické vybavení počítačů
 • Základy elektrotechniky a elektronika
 • Dílenská praxe
 • Ekonomika a digitální ekonomika

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Digitální ekonomika a digitální gramotnost
 • Tělesná výchova
 • Programování
 • Technické vybavení počítačů
 • Operační systémy
 • Základy elektrotechniky a elektronika
 • Dílenská praxe
 • Ekonomika a digitální ekonomika

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Digitální ekonomika a digitální gramotnost
 • Programování
 • Počítačové sítě
 • Operační systémy
 • Dílenská praxe
 • Grafika v 3D

 

Povinně volitelné předměty

 • Videotechnologie – cvičení
 • Programování WWW
 • Administrativní management
 • Komunikace a základy společenského chování
 • Konverzace v jazyce anglickém
 • Písemná korespondence v jazyce anglickém
 • Cvičení z digitálních technologií a robotiky

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Digitální ekonomika a digitální gramotnost
 • Tělesná výchova
 • Management a marketing
 • Programování
 • Aplikovaný software
 • Operační systémy
 • Dílenská praxe
 • Grafika v 3D

 

Povinně volitelné předměty

 • Videotechnologie – cvičení
 • Programování WWW
 • Administrativní management
 • Komunikace a základy
 • společenského chování
 • Konverzace v jazyce anglickém
 • Písemná korespondence v jazyce anglickém
 • Cvičení z digitálních technologií a robotiky

Bližší informace si můžete vyžádat buď na telefonním čísle +420 773 621 649 nebo na e-mailu ssos@edukomplex.cz. Poraďte se a určitě najdete odvahu začít studovat.

Pokud chcete být v životě úspěšný, neváhejte a právě nyní se ke studiu přihlaste.

Překonejte sami sebe!