Roboty a informatika

Vhodné pro dívky i chlapce.

dron_1Absolvent získá znalosti a  dovednosti potřebné pro práci v oblasti aplikace robotů v průmyslových provozech, mobilních robotů, digitální ekonomiky a  internetu věcí. Absolventi tohoto vysoce profesně zaměřeného studia jsou připraveni pracovat jak ve výrobních provozech, tak i v provozech servisních a obchodních útvarů a v oblasti sítí, software a hardware internetu věcí. Získají kompetence v oblasti sběru dat z výrobních systémů, virtualizace programování, vedení servisu robotů a hardware internetu věcí,  aplikace jednoúčelových strojů a jejich programování, servisu a  vedení robotizovaných pracovišť, aplikace dronů v průmyslové a obchodní praxi.

Budou schopni používat jazyk anglický ve své profesi.

Studijní obor je vhodný pro žáky a pracující, kteří mají zájem pracovat v nejperspektivnějším odvětví z hlediska čtvrté průmyslové revoluce,  digitální ekonomiky a internetu věcí. Nabízí vynikající budoucnost mužům a ženám.

Obsah studia je dobře připraví ke složení státní maturity. Mohou pokračovat ve vysokoškolském studiu.

Obsah studia:

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Tělesná výchova
 • Programování
 • Aplikovaný software
 • Technické vybavení počítačů
 • Základy elektrotechniky a elektronika
 • Dílenská praxe
 • Ekonomika a digitální ekonomika
 • Informační a komunikační technologie a obsluha PC

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Digitální ekonomika a digitální gramotnost
 • Tělesná výchova
 • Programování
 • Automatizační technika
 • Technické vybavení počítačů
 • Operační systémy
 • Základy elektrotechniky a elektronika
 • Dílenská praxe
 • Ekonomika a digitální ekonomika

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Digitální ekonomika a digitální gramotnost
 • Tělesná výchova
 • Programování
 • Robotika I.
 • Počítačové sítě
 • Operační systémy
 • Dílenská praxe
 • Grafika v 3D

Povinně volitelné předměty

 • Videotechnologie – cvičení
 • Programování WWW
 • Administrativní management
 • Komunikace a základy společenského chování
 • Konverzace v jazyce anglickém
 • Písemná korespondence v jazyce anglickém
 • Cvičení z digitálních technologií a robotiky

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Digitální ekonomika a digitální gramotnost
 • Tělesná výchova
 • Management a marketing
 • Programování
 • Robotika II.
 • Dílenská praxe
 • Grafika v 3D

Povinně volitelné předměty

 • Videotechnologie – cvičení
 • Programování WWW
 • Administrativní management
 • Komunikace a základy společenského chování
 • Konverzace v jazyce anglickém
 • Písemná korespondence v jazyce anglickém
 • Cvičení z digitálních technologií a robotiky

Pokud chcete být v životě úspěšný, neváhejte a právě nyní se ke studiu přihlaste.

Bližší informace si můžete vyžádat buď na telefonním čísle+420 773 621 649, nebo na e-mailu ssos@edukomplex.cz. Poraďte se a určitě najdete odvahu začít studovat.

Překonejte sami sebe!