Pracovník personálního útvaru

Vhodné pro dívky i chlapce

human_1Absolvent tohoto studijního oboru je připraven pracovat na všech pracovních pozicích, jejichž cílem je organizovat pracovníky a procesy. K tomu je vybaven znalostmi všeobecně vzdělávacích vědních oborů i profesními znalostmi a kompetencemi. Absolvent tohoto studijního oboru může v podnikové praxi výrobních podniků zastávat pracovní pozice ekonoma, účetní, finančního referenta, referenta marketingu, obchodního zástupce, pracovníka banky a pojišťovacích institucí. Součástí rozvoje komunikačních kompetencí je také schopnost používat nejméně dva cizí jazyky. Je schopen organizovat kompletní zajištění péče o zaměstnance, včetně náboru, pohovorů se zaměstnanci a správou personální agendy, pracovat jako kontaktní osoba pro vedoucí oddělení, úřady, zaměstnance a personální agentury, zajišťovat rozvoj stávajících procesů a zaměstnanců, s cílem získat a udržet zaměstnance, organizovat talentmanagement a pravidelné zjišťování potřeby vzdělávání a školení pracovníků,  včetně realizace.

Také znalosti z vedení administrativy, včetně práce s dokumenty, jejich archivace a skartace, jsou součástí profilu absolventa. Získá potřebné znalosti práva tak, aby mohl uplatňovat na svém pracovišti právo ČR a EU.

Absolvent si vytvoří znalosti všeobecně vzdělávacích předmětů v takovém rozsahu, aby uspěl u státní maturity. Ve svém vzdělávání může absolvent pokračovat ve studiu na vysoké škole. Má kompetence pro další vzdělávání v rámci svého celoživotního vzdělávání.

Obsah studia:

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Tělesná výchova
 • Komunikace a základy společenského chování
 • Ekonomika a digitální ekonomika
 • Management a marketing
 • Právo
 • Management a etika

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Digitální ekonomika a digitální gramotnost
 • Tělesná výchova
 • Komunikace a základy společenského chování
 • Ekonomika a digitální ekonomika
 • Management a marketing
 • Právo
 • Management a etika

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Digitální ekonomika a digitální gramotnost
 • Tělesná výchova
 • Komunikace a základy společenského chování
 • Administrativní management
 • Právo
 • Řízení lidských zdrojů a personalistika

 
Povinně volitelné předměty

 • Cvičení z matematiky
 • Seminář z občanské nauky
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Vedoucí provozu
 • Bezpečnost dat
 • Digitální gramotnost a digitální technologie
 • Internetový marketing
 • Prezentační technologie

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Digitální ekonomika a digitální gramotnost
 • Tělesná výchova
 • Komunikace a základy společenského chování
 • Administrativní management
 • Řízení lidských zdrojů a personalistika

 
Povinně volitelné předměty

 • Cvičení z matematiky
 • Seminář z občanské nauky
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Vedoucí provozu
 • Bezpečnost dat
 • Digitální gramotnost a digitální technologie
 • Internetový marketing
 • Prezentační technologie