Pracovník grafického studia

Vhodné pro dívky i chlapce

grafik_1Absolvent tohoto studijního oboru je připraven pracovat jako specialista v grafických studiích, útvarech marketingu, podnikových projekčních útvarech, v oblasti odborné činnosti propagační tvorby. Činnosti, pro které jsou absolventi připravováni, jsou orientovány podle odborné profilace nejen na tvorbu propagační grafiky, videotechnologií, tvorby www stránek, uceleného řešení propagačních a výstavních akcí, grafického designu, tiskovin, ale též pro technické útvary pro zabezpečení čtení a kreslení technické dokumentace. Je připraven zajistit tvorbu propagačních návrhů kampaní pro klientelu institucí, tiskovou a novinovou inzerci atd.
Absolvent je připraven aplikovat CAD do provozů podniku a konstrukčních a projekčních prací.

Pro výkon uvedených činností jsou vytvářeny předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků, ale i rozvojem jejich estetického cítění, výtvarného myšlení a vyjadřování.

Absolvent si vytvoří znalosti všeobecně vzdělávacích předmětů v takovém rozsahu, aby uspěl u státní maturity. Ve svém vzdělávání může absolvent pokračovat ve studiu na vysoké škole. Má kompetence pro další vzdělávání v rámci svého celoživotního vzdělávání.

Obsah studia:

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Informační a komunikační technologie a obsluha PC
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Tělesná výchova
 • Ekonomika a digitální ekonomika
 • Programování
 • Technické vybavení počítačů
 • Tvorba WWW a videotechnologie

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Digitální gramotnost a digitální technologie
 • Tělesná výchova
 • Ekonomika a digitální ekonomika
 • Programování
 • Operační systémy
 • Technické vybavení počítačů
 • Tvorba WWW a videotechnologie

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Digitální gramotnost a digitální technologie
 • Tělesná výchova
 • Programování
 • Grafika a 3D tiskárny
 • Operační systémy
 • Čtení a kreslení technické dokumentace, CAD

 

Povinně volitelné předměty

 • Videotechnologie – cvičení
 • Grafika v 3D – cvičení
 • Programování WWW
 • Administrativní management
 • Komunikace a základy společenského chování
 • Konverzace v jazyce anglickém
 • Písemná korespondence v jazyce anglickém
 • Cvičení z digitálních technologií a robotiky

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Digitální gramotnost a digitální technologie
 • Tělesná výchova
 • Programování
 • Grafika a 3D tiskárny
 • Čtení a kreslení technické dokumentace, CAD

 

Povinně volitelné předměty

 • Videotechnologie – cvičení
 • Grafika v 3D – cvičení
 • Programování WWW
 • Administrativní management
 • Komunikace a základy společenského chování
 • Konverzace v jazyce anglickém
 • Písemná korespondence v jazyce anglickém
 • Cvičení z digitálních technologií a robotiky