Komerční právo

Vhodné pro dívky i chlapce

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Absolventi tohoto studijního oboru jsou dobře připraveni na administrativní pozice v podnicích a veřejné správě. V současné době přechodu na digitální ekonomiku a čtvrtou průmyslou revoluci je kombinace práva, účetnictví, daní, IT a mangementu a marketingu a znalosti cizích jazyků  vynikajícím základem kariéry každého člověka. Velká část našich absoventů odchází také studovat právnické fakulty a ekonomické vysoké školy. Jejich úspěšnost na nich oproti absolventům jiných vysokých škol je dána nejen obsahem studia (nejvyšší možná komplexní právní příprava), ale též pedagogickým sborem. Jeho základ tvoří učitelé, kteří učí na vysokých školách a praktici, kteří jsou úspěšní ve vedoucích funkcích v praxi.

Obsah studia:

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Tělesná výchova
 • Ekonomika a digitální ekonomika
 • Účetnictví
 • Management a marketing
 • Hospodářský zeměpis
 • Právo
 • Písemná a elektronická komunikace

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Digitální ekonomika a digitální gramotnost
 • Tělesná výchova
 • Ekonomika a digitální ekonomika
 • Účetnictví
 • Management a marketing
 • Právo
 • Písemná a elektronická komunikace

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Digitální ekonomika a digitální gramotnost
 • Tělesná výchova
 • Účetnictví
 • Daně
 • Právo
 • Praxe

Povinně volitelné předměty

 • Cvičení z matematiky
 • Seminář z občanské nauky
 • Římské právo
 • Seminář z práva
 • Právní logika
 • Konverzace v anglickém  jazyce
 • Profesionální asistentka
 • Vedoucí provozu
 • Bezpečnost dat
 • Digitální gramotnost a digitální technologie
 • Internetový marketing
 • Prezentační technologie

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Digitální ekonomika a digitální gramotnost
 • Tělesná výchova
 • Účetnictví
 • Daně
 • Právo
 • Praxe

Povinně volitelné předměty

 • Cvičení z matematiky
 • Seminář z občanské nauky
 • Římské právo
 • Seminář z práva
 • Právní logika
 • Konverzace v anglickém  jazyce
 • Profesionální asistentka
 • Vedoucí provozu
 • Bezpečnost dat
 • Digitální gramotnost a digitální technologie
 • Internetový marketing
 • Prezentační technologie

dscn0256

Pokud chcete být v životě úspěšný, neváhejte a právě nyní se ke studiu přihlaste.

Bližší informace si můžete vyžádat buď na telefonním čísle +420 773 621 649, nebo na e-mailu ssos@edukomplex.cz. Poraďte se a určitě najdete odvahu začít studovat.

Překonejte sami sebe!