Asistent manažera

Vhodné pro dívky i chlapce.

asistent_1Profil absolventa/ky studijního oboru Asistent manažera odpovídá požadavkům, které na asistenty/ky manažera klade nastupující období digitální ekonomiky, čtvrté průmyslové revoluce a internetu věcí.

Vybuduje si znalosti a kompetence pro procesy, jak si rozvíjet svou osobnost s cílem stát se úspěšným, jak rozvíjet svoji osobnost, jak správně komunikovat a řešit stresové a konfliktní situace, jak využívat Time Management a informační management, jak si uspořádat sekretariát a jak úspěšně zvládat praktické činnosti typu firemní korespondence, telefonování, rezervace, zařizování propagačních předmětů apod. Získá znalosti, jak řídit svoji práci, když je šéfem cizinec, jak efektivně využít počítač a internet a jak si rozvíjet svoji kariéru. K tomu je nadstandardně vybaven znalostí jazyka anglického druhého, výběrového jazyka. V těchto jazycích je schopný komunikovat se stakeholders.

Absolvent/ka je vybaven znalostmi administrativního managementu, managementu a marketingu a potřebnými znalostmi z ekonomiky a vedení účetnictví. Je připraven/a aktualizovat webové stránky firmy a zabezpečovat videonahrávky z jednání a provozu.

Absolvent/ka studia má standardní znalosti, dovednosti a kompetence z oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů. V oblasti odborné je asistent/ka schopen organizovat řízení podpůrných procesů manažera, jako jsou plánování, organizování, kontrolování, vedení personálních činností, komunikace a vedení evidenčních systémů.

Obsah studia:

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Tělesná výchova
 • Komunikace a základy společenského chování
 • Ekonomika a digitální ekonomika
 • Management a marketing
 • Právo
 • Tvorba WWW a videotechnologie

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Digitální ekonomika a digitální gramotnost
 • Tělesná výchova
 • Komunikace a základy společenského chování
 • Ekonomika a digitální ekonomika
 • Management a marketing
 • Právo
 • Tvorba WWW a videotechnologie

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Digitální ekonomika a digitální gramotnost
 • Tělesná výchova
 • Komunikace a základy společenského chování
 • Administrativní management
 • Právo
 • Profesionální asistentka

Povinně volitelné předměty

 • Cvičení z matematiky
 • Seminář z občanské nauky
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Vedoucí provozu
 • Bezpečnost dat
 • Digitální gramotnost a digitální technologie
 • Internetový marketing
 • Prezentační technologie

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Jazyk anglický
 • Jazyk ruský
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Digitální ekonomika a digitální gramotnost
 • Tělesná výchova
 • Komunikace a základy společenského chování
 • Administrativní management
 • Profesionální asistentka

Povinně volitelné předměty

 • Cvičení z matematiky
 • Seminář z občanské nauky
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Vedoucí provozu
 • Bezpečnost dat
 • Digitální gramotnost a digitální technologie
 • Internetový marketing
 • Prezentační technologie