Obchodní zástupce

V současné době jedna z nejvíce poptávaných profesí ze strany podniků po celé ČR a SR.

Exkluzivní obor pro muže i ženy. Profese obchodníka je podnikovou praxí velice vyhledávaná. Dobrých a kvalifikovaných odborníků je trvalý nedostatek. Toto studium je projektováno tak, aby se v průběhu studia posluchač vyformoval jako uznávaná osobnost lídra a obchodníka.  Obsah studia, jak se můžete přesvědčit v části „Seznamte se se zajímavou nabídkou profesně zaměřeného obsahu studia„ je koncipována jak na současný plošný přechod obchodu na internet, tak i na vybudování kompetencí vedení kamenné prodejny. Z tohoto a následujícího popisu vidíte, že tento obor je mimořádně vhodný pro ženy i muže.

Uplatnění:

Tento studijní program je určen

 • pro specialisty marketingu,
 • pro specialisty obchodního oddělení,
 • pro vedoucí malých obchodních jednotek
 • pro majitele a pracovníky e-shopů,
 • pro vedoucí malých obchodních týmů,
 • pro obchodní zástupce,
 • pro prodejce finančních produktů,

atd.

Obchodní zástupce

Popis studijního oboru:

Obchodní zástupce 2

Absolvent je připraven k převzetí zodpovědnosti za agendu marketingu a obchodu. Je připraven pracovat jako lídr marketingového a obchodního oddělení, vytvářet marketingové a obchodní strategie a dohlížet nad realizací, tvorbou a úpravou textů, letáků, billboardů, inzercí, TV a rádio kampaní. Je připraven pracovat jako člen a později vést marketingový i obchodní tým, zajišťovat činnost prodejního a nákupního týmu, komunikovat s obchodními partnery a důležitými klienty, vytvářet marketingové o obchodní kampaně a zajišťovat dohled nad jejich realizací. Zajistí vyhodnocení, plánování a kontrolu budgetů, pravidelný reporting vedení společnosti, vyhledávání nových zákazníků, tvorbu obchodního plánu, jednání s obchodními partnery, uzavírání obchodních smluv, organizovat účast na výstavách a veletrzích. Je připraven zřídit si, a vést e-shop.

Vybuduje si dostatečné znalosti práva, aby mohl řešit všechny situace, které jej jako obchodníka mohou zastihnout. Vybuduje si také znalosti o vývoji v oboru, včetně nastupující umělé inteligence a využívání big data v práci marketingového útvaru a obchodního útvaru. Studium formuje posluchače k pozitivnímu přístupu k životu i ke své práci.

Obsah studia:

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk 1
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Úvod do informatiky
 • Ekonomika a digitální ekonomika
 • Komunikace
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Právo I.
 • Management
 • Základy administrativy

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk 1
 • Cizí jazyk 2
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Úvod do informatiky
 • Ekonomika a digitální ekonomika
 • Právo II.
 • Účetnictví
 • Chování zákazníka

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk 1
 • Cizí jazyk 2
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Úvod do informatiky
 • Právo III.
 • Účetnictví
 • Role marketingového a obchodního útvaru při projektování strategických dokumentů podniku.
 • Marketing a internetová komunikace
 • Umělá inteligence a big data v marketingu a obchodu.
 • Odborná praxe

 

Povinně volitelné předměty:

 • Seminář z českého jazyka a literatury
 • Seminář z občanské nauky
 • Konverzace v anglickém jazyce

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk 1
 • Cizí jazyk 2
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Úvod do informatiky
 • Právo III.
 • Účetnictví
 • Budování a řízení marketingového a obchodního týmu.
 • Marketing a internetová komunikace
 • Umělá inteligence a big data v marketingu a obchodu.
 • Odborná praxe

 

Povinně volitelné předměty:

 • Seminář z českého jazyka a literatury
 • Seminář z občanské nauky
 • Konverzace v anglickém jazyce

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk 1
 • Cizí jazyk 2
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Právo IV.
 • Reporting a controlling
 • Jak se stát úspěšným obchodním zástupcem.
 • Pozitivní lídr
 • Odborná praxe

 

Povinně volitelné předměty:

 • Seminář z českého jazyka a literatury
 • Seminář z občanské nauky
 • Konverzace v anglickém jazyce

Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk 1
 • Cizí jazyk 2
 • Občanská nauka
 • Matematika
 • Právo IV.
 • Reporting a controlling
 • Jak se stát úspěšným obchodním zástupcem.
 • Sociální sítě
 • Odborná praxe

Pokud chcete být v životě úspěšný, neváhejte a právě nyní se ke studiu přihlaste.

Poraďte se a určitě najdete odvahu začít studovat.

Překonejte sami sebe!