Noví členové pedagogického sboru

Vážení studenti a rodiče,

do nového školního roku vstupujeme i s novými členy kreativního pedagogického sboru, s bohatými zkušenostmi, jenž bychom vám rádi představili.

Ing. Romana Kadlčková

Výuka matematiky bude vyučována dle nových školních učebních textů, které jsou zaměřeny především na příklady s praktickým využitím, díky kterým pochopí studenti důležitost tohoto předmětu nejen ve škole, ale i v reálném životě.

Mgr. Jana Kadlčíková

Při výuce anglického jazyka používáme nejmodernější učebnice a využíváme různé informační technologie. Díky menšímu počtu studentů ve skupinkách se kvalitně připravíme na maturitu i reálnou komunikaci s rodilými mluvčími.

Mgr. Klára Adamíková

Občanská výchova Vám nabídne široké spektrum informací, díky psychologii získáte nové poznatky o sobě samém, díky sociologii o svém okolí. Politologie zlepsí Váš kulturní a politický rozhled a s filosofií objevíte původ moudrosti celého lidstva.

Ing. Michaela Šimoníková

V průběhu školního roku vás budu provádět oborem budoucnosti. Zdokonalím vás v odvětví informačních a komunikačních technologií. Probereme základy elektroniky a elektrotechniky, navrhneme a sestavíme jednoduchá praktická elektronická zařízení.

Mgr. Kamil Červinka

Z přímé praxe přichází posila pro obor práva. Do výuky přináší zážitkovou výuku založenou na dlouholetých praktických zkušenostech. Sám se specializuje na právo pracovní, autorské a mediální. Zabývá se také přírodou  její ochranou.