Nová koncepce studia zaměřená na pracující

V minulosti nás v obsahu, způsobu výuky a ověřování znalostí významně limitovala skutečnost, že jsme museli respektovat jak Vás, studenty s potřebnou životní zkušeností a studenty, kteří přicházeli přímo ze základních škol. Úkolem paní ředitelky prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA bylo tento handicap překonat a převést naši školu na instituci, která plně respektuje očekávání pracujících. Od školního roku 2019/20 již můžete takové zaměření očekávat. Pokud si pročtete obsahy studia jednotlivých studijních programů určitě poznáte, že pro mladé teenagery program není zajímavý a o to zajímavější je pro Vás, praktiky, kteří již víte, co pro svoji kariéru potřebujete. Naši studenti se na obsahu a metodice studia budou významně podílet. Chceme dosáhnout toho, abyste se do školy těšili a aby víkend strávený mezi spolužáky,  byl pro vás opravdovou inspirací a zážitkem.

Chcete se na nové koncepci podílet? Srdečně Vás zveme.

Nová koncepce studia zaměřená na pracující