Jak to bude s maturitou z matematiky?

Pan ministr školství a mnoho dalších politiků nyní prosazuje, abyste již vy maturovali z matematiky. Samozřejmě, že to ve studentech vyvolává obavu. I když některé politické strany požadují, aby matematika byla volitelným předmětem, nemůžeme se na to spoléhat a pro studenty, kteří ke studiu nastupují, máme připravený program výuky matematiky tak, aby výuka matematiky byla zajímavá, napojená na běžný život a na praxi a na ostatní vyučované předměty. Cílem je, aby každý náš absolvent, i když ke studiu nastupuje s velice slabými základy matematiky, nakonec u státní maturity vyšel jako vítěz.

Jsme si jistí, že to společně zvládneme.

Prof. Hashesh, ředitelka školy