Jak se přihlásit ke studiu

Pokud jste se rozhodli studium na naší střední škole zahájit, vytiskněte si, prosím, tiskopis přihlášky podle formy vzdělání, do které se hlásíte (tj. denní nebo kombinovaná pro pracující). Přihlášku řádně vyplňte. K přihlášce doložte doklady o dosaženém vzdělání, tj. ověřené kopie výročních vysvědčení z posledních 2 ročníků základní školy. Pokud jste již studovali na střední škole, doložte i ověřené kopie výročních vysvědčení z předešlého studia na střední škole, případně výuční list včetně závěrečného vysvědčení.  K těmto dokladům je třeba dále doložit strukturovaný životopis a potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu (je součástí 1. strany přihlášky u denní formy a 2. strany přihlášky ke studiu u kombinované formy studia pro pracující).

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně požadovaných dokladů zašlete co nejdříve na adresu:

Soukromé gymnázium, střední odborná škola
a JŠ s právem SJZK, s.r.o.
Osvobození 699
686 04  Kunovice

Kódy a názvy otevíraných oborů pro doplnění do přihlášky jsou:

  • obor vzdělání  18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP Počítačové elektronické systémy
  • obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Komerční právo

Na naší škole jsou žáci v rámci 3. kola přijímacího řízení, které probíhá do 31. 8. 2017 přijímání bez přijímací zkoušky. Po přijetí přihlášky včetně požadovaných dokladů škola vystaví uchazeči o studium rozhodnutí a zašle mu další informace ohledně studia.

Jelikož je studium na naší soukromé střední škole zpoplatněno, výše měsíčního školného činí:

  • U denní formy studia: 1450,- Kč/měsíčně
  • U kombinované forma studia pro pracující: 1700,- Kč /měsíčně

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:  ssos@edukomplex.cz, nebo na tel. číslech: +420 773 621 649 (ředitelka školy) nebo +420 602 530 197 (zástupkyně ředitelky). Rádi Vám pomůžeme.

Těšíme se na setkání s Vámi !!!!

Přihlášky ke studiu: