Jak se přihlásit ke studiu

Pokud jste se rozhodli studium na naší střední škole zahájit, vytiskněte si tiskopis přihlášky pro kombinovanou formu studia. Přihlášku řádně vyplňte, doložte k ní doklady o dosavadním vzdělání, tj.

 • ověřené kopie výročních vysvědčení z posledních 2 ročníku ZŠ,
 • ověřené kopie výročních vysvědčení z předešlého studia na SŠ, případně
 • výuční list včetně závěrečného vysvědčení, nebo
 • maturitní vysvědčení v případě druhé maturity.


K těmto dokladům dále doložte

 • strukturovaný životopis
 • potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu, které je součástí druhé strany přihlášky.


Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně výše požadovaných dokladů zašlete na adresu:

Soukromé gymnázium, střední odborná škola
a JŠ s právem SJZK, s.r.o.
Osvobození 699
686 04  Kunovice

Kódy a názvy otevíraných oborů včetně pro doplnění do přihlášky jsou:

 • obor vzdělání  18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP Počítačová grafika
 • obor vzdělání  18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP Informační technologie
 • obor vzdělání  18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP Robototechnika
 • obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Řízení lidských zdrojů
 • obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Komerční právo
 • obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Ekonomika podniku


Uchazeči, kteří se přihlásí po 1.3.2019 do druhého kola přijímacího řízení, neskládají jednotnou přijímací zkoušku, ani školní přijímací zkoušku.

V případě potřeby upřesnění postupu nás neváhejte kontaktovat na e-mail:  ssos@edukomplex.cz, nebo na tel. číslech: +420 773 621 649 a +420 602 530 197.

Těšíme se na setkání s Vámi!!!!

Přihláška ke studiu: