Jak se přihlásit ke studiu

Pokud jste se rozhodli studium na naší střední škole zahájit, vytiskněte si tiskopis přihlášky pro denní formu studia, nebo kombinovanou formu studia. Přihlášku řádně vyplňte, doložte k ní doklady o dosavadním vzdělání, tj.

 • ověřené kopie výročních vysvědčení z posledních 2 ročníku ZŠ,
 • ověřené kopie výročních vysvědčení z předešlého studia na SŠ, případně
 • výuční list včetně závěrečného vysvědčení, nebo
 • maturitní vysvědčení v případě druhé maturity.


K těmto dokladům dále doložte

 • strukturovaný životopis
 • potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu, které je součástí druhé strany přihlášky.


Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně výše požadovaných dokladů zašlete na adresu:

Soukromé gymnázium, střední odborná škola
a JŠ s právem SJZK, s.r.o.
Osvobození 699
686 04  Kunovice

Kódy a názvy otevíraných oborů včetně pro doplnění do přihlášky jsou:

 • obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP Informační technologie
 • obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP Pracovník grafického studia
 • obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP Informatika a kyberbezpečnost
 • obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Komerční právo
 • obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Ekonomika podniku
 • obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Ekonomika a daňové a celní řízení


V případě potřeby upřesnění postupu nás neváhejte kontaktovat na e-mail:  ssos@edukomplex.cz, nebo na tel. číslech: +420 773 621 649 a +420 602 530 197.

Těšíme se na setkání s Vámi!!!!

Přihláška ke studiu: