Jak je to s výukou cizích jazyků?

Na naší střední škole studenti studují jazyk anglický a jazyk ruský. U pracujících nepředpokládáme žádné vstupní znalosti. Pokud je uchazeč má, je zařazen do skupiny pokročilých studentů. Pokud začíná od samého počátku, vedeme jej citlivě tak, aby k cizímu jazyku, který si zvolí, získal hezký vztah a pochopil, že se bez něj v životě neobejde. V cizích jazycích naši studenti, i když nastupovali bez vstupních znalostí, u státní maturity téměř vždy uspějí.

Mgr. Eva Krause, vyučující jazyka anglického