Vize školy

  1. Našim společným úkolem je nejen vzdělávat, ale také vychovávat člověka pro období změn druhé a třetí dekády 21. století v oblasti osobnostní, sociální a profesní, pro digitální ekonomiku, období plné robotizace a internetu věci.
  2. Nechceme vzdělávat a vychovávat jen uživatele, ale především kreativního tvůrce a konstruktéra.
  3. Zavedeme vzdělávání pedagogů.
  4. Do všech vzdělávacích procesů začleníme e-learningové a kreativní a tvůrčí metody výuky a přípravu na celoživotní rozvoj člověka.
  5. Technologie budou postaveny pro individuální rozvoj každého jednotlivce.
  6. Prioritou bude informační a jazyková vybavenost absolventa.
  7. Vzdělávání je realizováno s plnou podporou IT.
  8. Učitelé a studenti tvoří jeden tým.
  9. Učit chceme to, co náš student na svém pracovišti a ve svém životě co nejdříve uplatní.