Vize školy

  1. Nejen vzdělávat, ale také vychovávat člověka pro období změn druhé a třetí dekády 21. století v oblasti osobnostní, sociální a profesní, pro digitální ekonomiku, období plné robotizace a internetu věci
  2. Nechceme vzdělávat a vychovávat jen uživatele, ale především kreativního tvůrce, konstruktéra
  3. Zavedeme rekvalifikační programy
  4. Do všech vzdělávacích procesů začleníme e-learningové a kreativní a tvůrčí metody výuky a přípravu na celoživotní rozvoj člověka.
  5. Technologie budou postaveny na individuálním rozvoji každého jednotlivce
  6. Prioritou bude jazyková vybavenost absolventa