Informace pro pracující

Vážení přátelé,

naše střední škola se  plně specializuje na vzdělávání pracujících, kteří mají zájem si dokončit maturitu.

Pro naši práci jsme si stanovili následující cíle:

První cíl:

Vybudovat u absolventů takové kompetence v práci s IT, aby mohli dobře pracovat s plně se elektronizující správou podniků a společnosti, rozuměli si s automatizačními technologiemi a roboty, které v nejbližší době vstoupí dokonce i do práce administrativy.

Druhý cíl:

Vybudovat u absolventa znalost jazyka anglického alespoň v takovém rozsahu, aby mohl pracovat s informacemi na internetu, byl schopný se domluvit s partnery a přáteli na sítích a u partnerských podniků a sledovat vývoj svého oboru ve světě.

Třetí cíl:

Začlenit do vzdělávání rozvoj osobnosti, protože nově se formující společnost vyžaduje od lidí kreativitu, tvořivost a plné zapojení do života komunity. Také chceme pomáhat našim studentům vytvořit si názor na svoji budoucnost.  Naši absolventi mají být nejen vzdělaní, ale především moudří, aby byli oporou pro svoji rodinu, spolupracovníky a komunitu.

Čtvrtý cíl

Dosáhnout jedinečnosti vzdělávání každého našeho studenta. Každý náš student si bude řídit své vzdělávání a zaměření studia podle toho, jaký má životní cíl. Studium na naší škole je potom podpůrnou aktivitou pro dosažení tohoto cíle. Jde tedy o zcela nové pojetí studia.

Z tohoto výčtu vidíte, že se celá činnost naší školy musí významně profesně zaměřit a vycházet z profesních a životních zkušeností každého našeho posluchače.  Pomůžeme Vám překonat počáteční obavy ze studia a z některých předmětů. Když  budete vědět, proč studujete, že to je ve Vašem bytostním zájmu, zvládnete všechno.

Pokud se Vám tato koncepce líbí, zveme Vás do našeho týmu,  ke společné práci.