Informace o systému studia

Studium probíhá každý druhý víkend na kampusu v Kunovicích, Osvobození 699. K dispozici je dostatečné parkoviště.

Studium trvá tři roky.

První rok studia je věnován opakování učiva, se kterým jste se setkali na střední škole a které jste již z velké části zapomněli. Vstup do studia realizuje tak, že na počátku prvního ročníku Vám poskytneme zcela individuální pomoc tak, aby studium zvládl každý.

První pololetí je věnováno opakování prvního ročníku střední školy. Posluchač je postupně uváděn do studia a buduje si studijní návyky a přístupy ke studiu. Mimořádnou pomoc dostane student v oblasti cizího jazyku (začíná od samého počátku a může si vybrat i jazyk ruský), a matematiky. U matematiky opakuje nejprve nejdůležitější kapitoly ze základní školy a na ně navazuje rozšíření studia za první ročník střední školy. Pomalu se  studiu studenta přizpůsobuje i jeho okolí. Tato transformace končí na konci prvního pololetí. Student na konci pololetí složí zkoušky a je mu uznán první ročník studia svého studijního oboru.

Druhé poletí prvního ročníku je věnováno zopakování znalostí ze střední školy za druhý ročník čtyřletého studia. Máme zkušenosti, že studenti se již plně aklimatizovala,  začínají si studium ve spolupráci s vedením školy řídit tak, aby jim co nejvíce vyhovovalo a veškeré problémy z úvodu mizí.

Druhý rok tohoto studia je obsahově totožný s třetím ročníkem čtyřletého studia.

Třetí rok tohoto studia je obsahově totožný se čtvrtým ročníkem čtyřletého studia.

Systém studia a použité technologie zajišťují, že téměř všichni studenti složí státní maturitu v prvním termínu.

Líbí se Vám takový systém studia? Potom neváhejte a ihned se ke studiu přihlaste. Za tři roky budete mít maturitu.