Informace o systému studia

Studium probíhá každý druhý víkend na kampusu v Kunovicích, Osvobození 699. K dispozici je dostatečné parkoviště.

Studium trvá tři roky.

První pololetí prvního roku studia je věnováno opakování prvního ročníku střední školy. Posluchač je postupně uváděn do studia a buduje si studijní návyky a přístupy ke studiu. Mimořádnou pomoc dostane student v oblasti cizího jazyku (začíná od samého počátku a může si vybrat i jazyk ruský), a matematiky. U matematiky opakuje nejprve nejdůležitější kapitoly ze základní školy a na ně navazuje rozšíření studia za první ročník střední školy. Pomalu se  studiu studenta přizpůsobuje i jeho okolí. Tato transformace končí na konci prvního pololetí.

Druhé pololetí prvního roku studia je věnovánoopakování druhého ročníku střední školy. Máme zkušenosti, že studenti se již plně aklimatizovali,  a začínají si studium ve spolupráci s vedením školy řídit tak, aby jim co nejvíce vyhovovalo, a veškeré problémy z úvodu mizí.

Druhý rok tohoto studia je obsahově totožný s třetím ročníkem čtyřletého studia. Student se již sám specializuje a stanovuje si své osobní cíle.

Třetí rok tohoto studia je obsahově totožný se čtvrtým ročníkem čtyřletého studia. Student se připravuje na složení maturity a zpracovává svoji maturitní práci.

Systém studia a použité technologie zajišťují, že téměř všichni studenti složí státní maturitu v prvním termínu.

Líbí se Vám takový systém studia? Potom neváhejte a ihned se ke studiu přihlaste. Za tři roky budete mít maturitu.