Nejčastější dotazy uchazečů o studium:

Otázka:
Myslíte si, že je dnes maturita potřebná, když všude chybí lidé a nikde již vzdělání snad ani nikoho nezajímá?

Odpověď:
Když se podíváte do nabídek, téměř všude hledají především nekvalifikované zaměstnance. To je pravda. Ale zamyslete se. Jak dlouho to vydrží? Věřila byste ještě před 10 léty, že tu budou auta bez řidičů, továrny bez dělníků, že roboty budou psát články, které často čtete, jen nevíte, že je nepsal člověk?  Není vám divné, že nikde nevidíte inzerát, který by vás nabádal, abyste si zvyšovali kvalifikaci? Proč by to zaměstnavatelé, nebo i stát dělal. Dnes přece platí: o sebe se musíš postarat sám. Kvalifikovaní lidé budou potřeba vždycky. A proto, dokud to je možné, co nejdříve si dodělejte alespoň maturitu.

Otázka:
Proč bych si měl dělat přípravný kurz? Bez něj to nejde?

Odpověď:
Jde to samozřejmě i bez toho kurzu. Ale každý z nás, po několika létech, co vyšel ze školy, se do rytmu vzdělávání dostává pomalu. Mozek potřebuje čas. Když jej zatížíte velkou dávkou nových informací v září, bude se Vám studiu nějakou dobu bránit. Pokud si absolvujte v pohodě přípravný kurz, v klidu a v příjemné atmosféře si zopakujete nejzákladnější učivo, které budete potřebovat, „vžijete“ se znovu do atmosféry studenta a ujistíte se, že budete mít ze studia radost.
Takže – jde to samozřejmě i bez takového kurzu, ale s ním to je mnohem snazší.

Otázka:
Přijímáte ještě ke studiu?

Odpověď:
 V průběhu prázdnin běží na naší škole další kolo přijímacího řízení. Toto kolo probíhá v souladu s kritérii bez přijímací zkoušky. Přijímáme uchazeče do kombinované formy studia, která je určena pro pracující. Výuka  probíhá o víkendech.

Otázka
Jak se ke studiu přihlásit?

Odpověď:
Informaci jak se ke studiu přihlásit naleznete na odkaze https://stredni.cz/jak-se-prihlasit-ke-studiu/, kde máte k dispozici také tiskopis přihlášky.

Otázka:
Lze podat přihlášku osobně?

Odpověď:
Dodání přihlášky do kanceláře studijního oddělení střední školy si můžete domluvit na tel. čísle: 602 530 197. Pokud se osobně dostavíte, nemusíte si úředně ověřovat doklady o vzdělání. Přinesete si s sebou jejich originály a my si pro sebe uděláme ověřené kopie.

Otázka:
Jaké jsou podmínky pro přijetí?

Odpověď:
Uchazeči jsou přijímáni dle kritérií přijímacího řízení bez přijímací zkoušky. Po dodání přihlášky ke studiu včetně požadovaných dokladů (viz https://stredni.cz/jak-se-prihlasit-ke-studiu/ je jim vystaveno a odesláno rozhodnutí.

Otázka:
Kdy máte den otevřených dveří?

Odpověď:
Dny otevřených dveří realizujeme 1x do měsíce. Nejbližší termín je 1. 9. 2018. Uchazeč si má možnost domluvit také individuální schůzku a prezentaci školy na tel. č. 773 621 649.

Otázka:
Jaké obory lze u Vás studovat?

Odpověď:
Naši vzdělávací nabídku naleznete na úvodní stránce našich webových stránek https://stredni.cz/

V rámci dalšího kola přijímacího řízení, které probíhá do 31. 8. 2018 se lze ještě přihlásit do kombinovaného studia, které probíhá o víkendech, a to do vzdělávacích programů Počítačové elektronické systémy a Komerční právo.

Otázka:
Platí se školné?

Odpověď:
Jsme soukromá škola. Školné hradí žáci v souladu s dohodou o studiu ve 12 měsíčních splátkách, přičemž každá jedna splátka je v kombinovaném studiu ve výši 1.700,- Kč a v denním 1.450,- Kč.

Otázka:
Kdy u vás probíhá studium v kombinované formě?

Odpověď:
Studium v kombinované formě je určené pro pracující a  probíhá o víkendech každých 14 dnů dle platného rozvrhu cca 8 – 10 vyučovacích hodin za den.

Otázka:
Co když se nebudu moci o víkendu do výuky dostavit?

Odpověď:
Myslíme i na to. Žák obdrží při nástupu ke studiu přihlašovací údaje do našeho síťového prostředí. Každý vyučující má ve svém adresáři uložen tematický plán výuky na celý školní rok a také zápisy z jednotlivých hodin. Žák si může také s vyučujícími domluvit osobní schůzku i v průběhu pracovního týdne v rámci jejich konzultačních hodin.

Otázka:
Myslíte, že lze zvládnout maturitu i ve věku 40 let?

Odpověď:
Na naší škole studují žáci různých věkových kategorií a naši absolventi i ve vyšším věku než máte Vy pokračují dále úspěšně ve studiu na vysoké škole. Důležité je rozhodnout se, poslat přihlášku, studium zahájit a také vytrvat.

Otázka:
Lze na Vaši školu přestoupit?

Odpověď:
O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, na kterou se žák hlásí. Pokud je uchazeč o studium veden na jiné škole, může na naší školu přestoupit. V rámci přestupového řízení ředitel školy porovná dosavadní studium žáka s učebním plánem oboru, do kterého se žák hlásí, stanoví mu případné rozdílové zkoušky a následně vydá rozhodnutí.

Otázka:
Studuji na jiné střední škole  a  jsem ve třetím ročníku. Mohl bych přejít k Vám?

Odpověď:
Ano, ale musíme posoudit, co by pro Vás přechod znamenal. Zavolejte na horkou linku +420 773 621 649, nebo napište na ssos@edukomplex.cz  a dostanete pomoc.

Otázka:
Pracuji v Praze, takže pro mně některé termíny výuky nebudou reálné. Mohu i tak studovat?

Odpověď:
Ano. Studují u nás studenti z celé ČR. Ale obsah studia výuky, na níž se nebudete moci zúčastnit, si musíte dostudovat. Také cizí jazyk si budete muset individuálně posilovat. Pomůžeme Vám.

Otázka:
Nechci, aby můj zaměstnavatel a spolupracovníci věděli, že si dodělávám maturitu. Bojím se že když ve studiu neuspěji, uškodí mně to.

Odpověď:
Zda sdělíte svému okolí, že studujete je Vaše věc. Mnoho studentů se chová tak, jak popisujete. Není to nic zvláštního.

Otázka:
Mohu se ke studiu přihlásit, když jsem před desíti léty nedokončila gymnasium? Mám absolvovány dva roky studia.

Odpověď:
Ano, ke studiu se můžete přihlásit.

Otázka:
Mám výuční list na kuchařku. Chtěla bych najít práci v oblasti tvorby www stránek. Je to možné?

Odpověď:
Ano, na tuto oblast se u nás můžete specializovat.

Otázka:
Pracuji ve směnném provozu a nebudu se tedy moci zúčastnit všech termínů výuky. Můžete mně pomoci?

Odpověď:
Ano, ale obsah studia výuky, na níž se nebudete moci zúčastnit, si musíte dostudovat. Pomůžeme Vám.

Otázka:
Mám výuční list před 10 léty. Loni zkusila si začít studovat na dokončení maturity, ale raději jsem odešla. Zděsila mně matematika a angličtina. Myslíte, že bych u vás měla šanci.

Odpověď:
Ano, pro takové studenty, jako jste Vy, máme ty správné technologie. Hlavně si musíte věřit.

Otázka:
Pracuji ve směnném provozu a nebudu se tedy moci zúčastnit všech termínů výuky. Můžete mně pomoci?

Odpověď:
Ano, ale obsah studia výuky, na níž se nebudete moci zúčastnit, si musíte dostudovat a musíte skládat zkoušky v termínu. Pomůžeme Vám.

Otázka:
Mám čtyřicet let a mám výuční list. Na pracovní pozici, které si velice považuji bude brzy nekompromisně vyžadována maturita. Na učilišti jsme měli ruštinu. Angličtiny se opravdu bojím. Je ještě moje studium reálné?

Odpověď:
Samozřejmě, že je Vaše studium reálné, pokud chcete studovat. Jazyk ruský si můžete stejně, jako další, kteří se cizích jazyků bojí, zvolit.

Otázka:
Pracuji jako operátor CNC stroje. Mohu si u Vás doplnit vzdělání, abych mohl pracovat jako programátor?¨

Odpověď:
Ano, na tuto oblast se u nás můžete specializovat.

Otázka:
Nevím jak se rozhodnout. Co mám dělat?

Odpověď:
Zavolejte na horkou linku +420 773 621 649, nebo napište na ssos@edukomplex.cz  a dostanete pomoc.

Otázka:
Počítač není můj kamarád. Co s tím?

Odpověď:
Chcete studovat přece pro to, aby s Vámi byl počítač kamarád. Ničeho se nebojte.

Otázka:
Mám výuční list elektrotechnika. Mohu přejít ke studiu počítačů u Vás. Baví mě programování.

Odpověď:
Ano.