Nejčastější dotazy uchazečů o studium:

Otázka:
Přijímáte ještě ke studiu?

Odpověď:
 V průběhu prázdnin běží na naší škole další kolo přijímacího řízení. Toto kolo probíhá v souladu s kritérii bez přijímací zkoušky. Přijímáme uchazeče do kombinované formy studia, která je určena pro pracující. Výuka  probíhá o víkendech.

Otázka
Jak se ke studiu přihlásit?

Odpověď:
Informaci jak se ke studiu přihlásit naleznete na odkaze https://stredni.cz/jak-se-prihlasit-ke-studiu/, kde máte k dispozici také tiskopis přihlášky.

Otázka:
Lze podat přihlášku osobně?

Odpověď:
Dodání přihlášky do kanceláře studijního oddělení střední školy si můžete domluvit na tel. čísle: 602 530 197. Pokud se osobně dostavíte, nemusíte si úředně ověřovat doklady o vzdělání. Přinesete si s sebou jejich originály a my si pro sebe uděláme ověřené kopie.

Otázka:
Jaké jsou podmínky pro přijetí?

Odpověď:
Uchazeči jsou přijímáni dle kritérií přijímacího řízení bez přijímací zkoušky. Po dodání přihlášky ke studiu včetně požadovaných dokladů (viz https://stredni.cz/jak-se-prihlasit-ke-studiu/ je jim vystaveno a odesláno rozhodnutí.

Otázka:
Kdy máte den otevřených dveří?

Odpověď:
Dny otevřených dveří realizujeme 1x do měsíce. Nejbližší termín je 1. 9. 2018. Uchazeč si má možnost domluvit také individuální schůzku a prezentaci školy na tel. č. 773 621 649.

Otázka:
Jaké obory lze u Vás studovat?

Odpověď:
Naši vzdělávací nabídku naleznete na úvodní stránce našich webových stránek https://stredni.cz/

V rámci dalšího kola přijímacího řízení, které probíhá do 31. 8. 2018 se lze ještě přihlásit do kombinovaného studia, které probíhá o víkendech, a to do vzdělávacích programů Počítačové elektronické systémy a Komerční právo.

Otázka:
Platí se školné?

Odpověď:
Jsme soukromá škola. Školné hradí žáci v souladu s dohodou o studiu ve 12 měsíčních splátkách, přičemž každá jedna splátka je v kombinovaném studiu ve výši 1.700,- Kč a v denním 1.450,- Kč.

Otázka:
Kdy u vás probíhá studium v kombinované formě?

Odpověď:
Studium v kombinované formě je určené pro pracující a  probíhá o víkendech každých 14 dnů dle platného rozvrhu cca 8 – 10 vyučovacích hodin za den.

Otázka:
Co když se nebudu moci o víkendu do výuky dostavit?

Odpověď:
Myslíme i na to. Žák obdrží při nástupu ke studiu přihlašovací údaje do našeho síťového prostředí. Každý vyučující má ve svém adresáři uložen tematický plán výuky na celý školní rok a také zápisy z jednotlivých hodin. Žák si může také s vyučujícími domluvit osobní schůzku i v průběhu pracovního týdne v rámci jejich konzultačních hodin.

Otázka:
Myslíte, že lze zvládnout maturitu i ve věku 40 let?

Odpověď:
Na naší škole studují žáci různých věkových kategorií a naši absolventi i ve vyšším věku než máte Vy pokračují dále úspěšně ve studiu na vysoké škole. Důležité je rozhodnout se, poslat přihlášku, studium zahájit a také vytrvat.

Otázka:
Lze na Vaši školu přestoupit?

Odpověď:
O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, na kterou se žák hlásí. Pokud je uchazeč o studium veden na jiné škole, může na naší školu přestoupit. V rámci přestupového řízení ředitel školy porovná dosavadní studium žáka s učebním plánem oboru, do kterého se žák hlásí, stanoví mu případné rozdílové zkoušky a následně vydá rozhodnutí.

Otázka:
Studuji na jiné střední škole  a  jsem ve třetím ročníku. Mohl bych přejít k Vám?

Odpověď:
Ano, ale musíme posoudit, co by pro Vás přechod znamenal. Zavolejte na horkou linku +420 773 621 649, nebo napište na ssos@edukomplex.cz  a dostanete pomoc.

Otázka:
Pracuji v Praze, takže pro mně některé termíny výuky nebudou reálné. Mohu i tak studovat?

Odpověď:
Ano. Studují u nás studenti z celé ČR. Ale obsah studia výuky, na níž se nebudete moci zúčastnit, si musíte dostudovat. Také cizí jazyk si budete muset individuálně posilovat. Pomůžeme Vám.

Otázka:
Nechci, aby můj zaměstnavatel a spolupracovníci věděli, že si dodělávám maturitu. Bojím se že když ve studiu neuspěji, uškodí mně to.

Odpověď:
Zda sdělíte svému okolí, že studujete je Vaše věc. Mnoho studentů se chová tak, jak popisujete. Není to nic zvláštního.

Otázka:
Mohu se ke studiu přihlásit, když jsem před desíti léty nedokončila gymnasium? Mám absolvovány dva roky studia.

Odpověď:
Ano, ke studiu se můžete přihlásit.

Otázka:
Mám výuční list na kuchařku. Chtěla bych najít práci v oblasti tvorby www stránek. Je to možné?

Odpověď:
Ano, na tuto oblast se u nás můžete specializovat.

Otázka:
Pracuji ve směnném provozu a nebudu se tedy moci zúčastnit všech termínů výuky. Můžete mně pomoci?

Odpověď:
Ano, ale obsah studia výuky, na níž se nebudete moci zúčastnit, si musíte dostudovat. Pomůžeme Vám.

Otázka:
Mám výuční list před 10 léty. Loni zkusila si začít studovat na dokončení maturity, ale raději jsem odešla. Zděsila mně matematika a angličtina. Myslíte, že bych u vás měla šanci.

Odpověď:
Ano, pro takové studenty, jako jste Vy, máme ty správné technologie. Hlavně si musíte věřit.

Otázka:
Pracuji ve směnném provozu a nebudu se tedy moci zúčastnit všech termínů výuky. Můžete mně pomoci?

Odpověď:
Ano, ale obsah studia výuky, na níž se nebudete moci zúčastnit, si musíte dostudovat a musíte skládat zkoušky v termínu. Pomůžeme Vám.

Otázka:
Mám čtyřicet let a mám výuční list. Na pracovní pozici, které si velice považuji bude brzy nekompromisně vyžadována maturita. Na učilišti jsme měli ruštinu. Angličtiny se opravdu bojím. Je ještě moje studium reálné?

Odpověď:
Samozřejmě, že je Vaše studium reálné, pokud chcete studovat. Jazyk ruský si můžete stejně, jako další, kteří se cizích jazyků bojí, zvolit.

Otázka:
Pracuji jako operátor CNC stroje. Mohu si u Vás doplnit vzdělání, abych mohl pracovat jako programátor?¨

Odpověď:
Ano, na tuto oblast se u nás můžete specializovat.

Otázka:
Nevím jak se rozhodnout. Co mám dělat?

Odpověď:
Zavolejte na horkou linku +420 773 621 649, nebo napište na ssos@edukomplex.cz  a dostanete pomoc.

Otázka:
Počítač není můj kamarád. Co s tím?

Odpověď:
Chcete studovat přece pro to, aby s Vámi byl počítač kamarád. Ničeho se nebojte.

Otázka:
Mám výuční list elektrotechnika. Mohu přejít ke studiu počítačů u Vás. Baví mě programování.

Odpověď:
Ano.