Asistent/ka manažera

Vhodné pro ženy i muže.

asistent_1Profil absolventa/ky studijního oboru Asistent manažera odpovídá požadavkům, které na asistenty/ky manažera klade nastupující období digitální ekonomiky, čtvrté průmyslové revoluce a internetu věcí.

Vybuduje si znalosti a kompetence pro procesy, jak si rozvíjet svou osobnost s cílem stát se úspěšným, jak rozvíjet svoji osobnost, jak správně komunikovat a řešit stresové a konfliktní situace, jak využívat Time Management a informační management, jak si uspořádat sekretariát a jak úspěšně zvládat praktické činnosti typu firemní korespondence, telefonování, rezervace, zařizování propagačních předmětů apod. Získá znalosti, jak řídit svoji práci, když je šéfem cizinec, jak efektivně využít počítač a internet a jak si rozvíjet svoji kariéru. K tomu je nadstandardně vybaven znalostí jazyka anglického. V těchto jazycích je schopný komunikovat se stakeholders.

Absolvent/ka je vybaven znalostmi administrativního managementu, managementu a marketingu a potřebnými znalostmi z ekonomiky a vedení účetnictví. Je připraven/a aktualizovat webové stránky firmy a zabezpečovat videonahrávky z jednání a provozu.

Absolvent/ka studia má standardní znalosti, dovednosti a kompetence z oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů. V oblasti odborné je asistent/ka schopen organizovat řízení podpůrných procesů manažera, jako jsou plánování, organizování, kontrolování, vedení personálních činností, komunikace a vedení evidenčních systémů.

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Jazyk anglický
Dějepis
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Matematika
Písemná a elektronická komunikace
Tělesná výchova
Komunikace a základy společenského chování
Ekonomika a digitální ekonomika
Management a marketing
Právo
Tvorba WWW a videotechnologie
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Jazyk anglický
Jazyk ruský
Dějepis
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Matematika
Písemná a elektronická komunikace
Digitální ekonomika a digitální gramotnost
Tělesná výchova
Komunikace a základy společenského chování
Ekonomika a digitální ekonomika
Management a marketing
Právo
Tvorba WWW a videotechnologie
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Jazyk anglický
Jazyk ruský
Občanská nauka
Matematika
Digitální ekonomika a digitální gramotnost
Tělesná výchova
Komunikace a základy společenského chování
Administrativní management
Právo
Profesionální asistentkaPovinně volitelné předměty
Cvičení z matematiky
Seminář z občanské nauky
Konverzace v anglickém jazyce
Vedoucí provozu
Bezpečnost dat
Digitální gramotnost a digitální technologie
Internetový marketing
Prezentační technologie
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Jazyk anglický
Jazyk ruský
Občanská nauka
Matematika
Digitální ekonomika a digitální gramotnost
Tělesná výchova
Komunikace a základy společenského chování
Administrativní management
Profesionální asistentkaPovinně volitelné předměty
Cvičení z matematiky
Seminář z občanské nauky
Konverzace v anglickém jazyce
Vedoucí provozu
Bezpečnost dat
Digitální gramotnost a digitální technologie
Internetový marketing
Prezentační technologie