Aktuální informace

Vážení přátelé,

jistě jste si všimli, že v naší nabídce studia od 1. září došlo k významným změnám. Naše nabídka je určena pracujícím. Opustili jsme vzdělávání žáků základních škol, protože tuto nabídku má většina středních škol a obsah studia pro takové studenty nemůže uspokojit lidi z praxe. Proto jsme připravili profesně zaměřenou nabídku, která v jednotlivých specializacích uspokojí jak uchazeče, tak i zaměstnavatele.

Studijní obory, které nabízíme, jsou na internetu v poptávce po pracovních silách velice žádané a nemůže je ohrozit ani očekávané strukturální změny trhu práce v souvislosti s nástupem plné automatizace a robotizace, ani eventuální potíže ekonomiky.

Také způsob výuky a technologie nyní můžeme plně přizpůsobit dospělým studentům. Student pracuje na svém notebooku, a tak si vybuduje v průběhu studia schopnosti propojit svoji práci s informačními technologiemi.