Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně kepidemiologické situaci

Epidemiologická situace ke dni 26. 2. 2020

Vzhledem kvývoji epidemiologické situaceve výskytu onemocnění novým koronavirema aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí upozorňujeme, že mezi oblasti spředpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 jsou aktuálně řazeny:

 • Čínská lidovárepublika
 • Jižní Korea
 • Hong Kong
 • Irán
 • Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia –Romagna a Piemont)
 • Japonsko
 • Singapur

Jak se chovat po návratu mezi oblasti spředpokládaným komunitním přenosem COVID-2019

Vpřípadě, že nemáte žádné příznaky:

 • omezte vmaximální možné míře kontakt sveřejností
 • pečlivě sledujte svůj zdravotní stavpo dobu 14 dnů. Zaměřte se na tyto příznaky respiračního onemocnění:
  • horečka vyšší než 38°C
  • kašel
  • potíže při dýchaní
  • bolesti svalů
  • únava
 • informujte epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o pobytu v těchto oblastech. Epidemiolog provede hodnocení rizika, proto bude potřebovat znát přesné místo a termíny Vašeho pobytu a popis aktuálního zdravotního stavu

Vpřípadě, že pozorujete u sebe příznaky respiračního onemocnění (horečka, vyšší než 38 °C, kašel, potíže při dýchaní, bolesti svalů, únava):

 • rozhodně zůstaňte doma, omezte kontakt sostatními osobami a čekejte na další pokyny
 • telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo pracoviště protiepidemického odboru

Kontaktní telefonní čísla

Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:

pevné linky 577 006741, 577 006742, 577 006743, 577006744, 577006 745
MUDr. Jana Hošková tel.: + 420 602 156923
MUDr. Vlasta Fojtíková tel.: + 420 725 105497
e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz

Přehled důležitých odkazů:

http://www.mzcr.cz/obsah/koronavirus-covid-2019_4122_1.html

http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html