Změna ve vedení naší školy

Vážení studenti a učitelé,

paní ředitelka prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD, MBA  mně doporučila změny ve vedení SGaSOŠ pro následující školní rok.
Požádala mě ke dni 31. 7. 2019 o uvolnění z funkce ředitelky, protože splnila cíle, které chtěla ve své funkci dosáhnout:

  • Vytvoření příjemné atmosféry pro studenty i učitele.
  • Přechod školy na vyšší profesní a odbornou úroveň tím, že se přesune na vzdělávání pracujících.
  • Inovovat nabídku s ohledem na potřeby praxe.
  • Vychovat si tým mladých manažerů, kteří dokáží zabezpečit rozvoj a provoz školy.

Paní ředitelka současně pracuje ve funkci prorektorky vysoké školy Evropský polytechnický institut, s.r.o. Samozřejmě, že působení v obou náročných pozicích ani nejde dlouho vydržet. Jsem moc rád, že se paní profesorka těžkého úkolu tak dobře zhostila a žádám ji, aby i v následujícím období nové paní ředitelce, paní Ing. Ivě Matušíkové, DiS, B.B.S., MBA byla nápomocná.

Současně k zástupkyni pro provoz, paní Lubici Ševečkové,  jmenuji jako zástupce se zodpovědností za Informační technologie p. Bc. Františka Koptu, MSc. a zástupce se zodpovědností za Komerční právo a ekonomické obory p. Mgr. Kamila Červinku.

Děkuji paní ředitelce prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA  jménem svým, jménem studentů i učitelů za obětavou a velice profesionální práci.

Oldřich Kratochvíl
zřizovatel