Slavnostní zahájení školního roku

Prázdniny utekly rychle, a tak jsme se opět všichni setkali ve škole u společné diskuse. Přejeme všem žákům, aby i tento rok úspěšně zvládli.