Písemná maturitní zkouška z jazyka českého

Ve středu dne 11. 4. 2018 se v celé republice konala písemná maturitní zkouška z jazyka českého. Studenti čtvrtých ročníku tak poprvé na vlastní kůži pocítili atmosféru maturitní zkoušky. Od 11 hodin se začali scházet ve školní budově, slavnostně oblečení, někteří sebevědomě, jiní s patřičnou dávkou nervozity. A ve 12 hodin vše vypuklo. Řádky záznamových archů se začaly plnit úvahami o „obyčejném životě“, vypravováními o pirátech, nebo jinými útvary, které mají prokázat slohové schopnosti našich maturantů. Téma si každý volil dle vlastního uvážení. Všem přejeme úspěch nejen v této, ale i v dalších částech maturitní zkoušky.