Školní kolo olympiády z českého jazyka

Dne 27. 11. 2017 se na naší škole konalo školní kolo olympiády z českého jazyka. Soutěž je každoročně pořádána Národním institutem pro další vzdělávání. Školního kola se zúčastnili žáci 1. – 3. ročníků. Studenti měli možnost ověřit si své gramatické a slohové dovednosti a zároveň porovnat své jazykové nadání s ostatními staršími či mladšími žáky. Nejlepší z nich budou nominováni do okresního kola olympiády.