Zahájení školního roku 2017/18

V pondělí dne 4. 9. 2017 zahájili studenti a učitelé Valnou hromadou školní rok 2017/18.  Pro nový školní rok škola posílila učitelský sbor, uvedla do provozu nový software, který umožní studentům i rodičům on-line sledovat průběh a výsledky studia. Nasadila takové didaktiky, které umožní nejen individuální rozvoj talentů, ale i příjemné zvládnutí základního učiva pro ostatní studenty, zvláště již pracující studenty. Slogan pro školní rok 2017/18 si studenti a učitelé zvolili „Jsme jeden tým“.