Přednáška o kyberšikaně – 17. 5. 2017

I svět internetu a digitálních technologií má své stinné stránky, mezi které beze sporu patří kyberšikana. Právě dnešní den byl tomuto tématu věnován. Okresní metodik prevence Mgr. Oldřich Kratochvíl žáky naší školy ve své přednášce upozornil na možné hrozby kyberšikany, a zároveň je poučil o zneužití moderních technologií ze strany agresorů. Součástí přednášky byla i diskuze, do které se žáci rádi zapojili.