Školní kolo olympiády z ruského a anglického jazyka

Dne 25. 1. 2017 na naší škole proběhla školní kola olympiád v ruském a anglickém jazyce. Obě soutěže se skládaly z písemné části založené na poslechu a v ústní části na konverzaci na vylosované téma. Mezi ruštináři zvítězil Lukáš Šůstek ze třídy 1.A a postoupil tak do krajského kola, které se bude konat v měsíci březen ve Vsetíně. V anglickém jazyce se na prvním místě umístil Tomáš Turecký ze třídy 2.A a postoupil tak do okresního kola, které proběhne v Uherském Hradišti. Srdečně gratulujeme oběma vítězům, ale také všem účastníkům, kteří projevili odvahu účastnit se a rovněž prokázali své jazykové schopnosti.